Ofis Aydınlatma Kontrol Sistemlerinin Giriş Verilerinin Bulanık Mantık İle Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tümer, Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Ofis aydınlatmasının temel amacı, görme koşullarını iyileştirerek ve konforlu görsel bir çevre yaratarak, iş verimini ve iş hacmini arttırmaktır. Bu yüzden kişisel tercihlere cevap verecek otomatik aydınlatma kontrol sistemlerinin tasarlanması düşünülmelidir. Çalışmada kişilerin yapay aydınlık düzeyi tercihlerini belirlemek amacıyla, İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde TÜBİTAK ve İ.T.Ü. Rektörlüğü desteği ile yürütülen “Ofislerde Kontrol Düzenekleriyle Çalışma Konforu ve Enerji Tasarrufunun Sağlanması” adlı proje kapsamında kurulan Luxmate aydınlatma kontrol sistemli deney ofisi dikkate alınmıştır. Burada yapılan deneysel çalışmaların sonucunda elde edilen değerler, bulanık mantık sisteminin tasarlanmasında kullanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, yapay aydınlık düzeyi tercihlerinin, oda içerisindeki doğal aydınlık düzeyi ve kişilerin yaşına bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Girişleri oda içerisindeki doğal aydınlık düzeyi ve yaş olan bulanık mantık sistemi ile çalışanların tercih edecekleri yapay aydınlık düzeylerinin, kabul edilebilir hata sınırları içinde tahmin edilebileceği anlaşılmıştır.
The main purpose of the office lighting is increasing efficiency and volume of the job by creating comfort visual environment and making visual conditions better. So it is planned to make research about an automatic lighting control system that shall answers individual preferences. For determination of the individual preferences of the workers, the project of “Increasing The Working Comfort and Saving Energy By Lighting Control Mechanism” which is supported by I.T.U Presidency and TUBITAK is taken into considiration in a test office which exists in I.T.U Electric-Electronic Faculty equipped with Luxmate lighting control system. The data taken from this test office used for determining fuzzy logic system. As a result of this study, it is considered that the artificial illuminance level changes by daylight level and ages of the personnel. It’s understood that it is possible to estimate the preffered artificial illuminance level in acceptable error limits by using fuzzy logic system with the inputs of daylight illuminance level in the office and ages of the staff.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Ofis Aydınlatması, Aydınlatma Kontrol Sistemleri, Bulanık Mantık, Office Lighting, Lighting Control Systems, Fuzzy Logic
Alıntı