W-ni-b Ve W-ni Ağır Alaşımlarının Karşılaştırmalı Sinterleme Davranışları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Turan, Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu yüksek lisans tezinde; öncelikli olarak W tozlarının akımsız kaplama yolu ile Ni, B kaplanması ve bu suretle hazırlanan tozların benzer bileşimlerdeki W-Ni toz karışımından elde edilen bünyelerle karşılaştırmalı yüksek sıcaklık davranışları incelenmiştir. Bu amaçla; öncelikli olarak mevcut Volfram tozları yüzey temizleme işlemlerine tabi tutulmuştur. Yüzeyi temizlenen tozlar hedeflenen banyolarda kaplanmış ve kaplanan bu tozların yaş analiz yöntemleriyle kimyasal bileşimleri tespit edilmiştir. Hedef 85W-15(Ni-B) bileşiminde akımsız kaplama yöntemiyle hazırlanan tozlara başlangıç W tozu ilavesiyle 85W-90W-95W içerecek şekilde W-(Ni-B) ağır alaşım bileşimleri hazırlanmıştır. Sisteme katılan B’un etkisini tespit edebilmek amacıyla toz karışımı suretiyle 85W-90W-95W içeriklerinde W-Ni ağır alaşımları hazırlanmış, preslenebilirlik ve yüksek sıcaklık sinterlenme davranışları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Üretilen tüm numuneler üzerinden, yaş yoğunluk, sinterlenmiş yoğunluk ölçümleri ve optik mikroskopi ile mikroyapısal gözlemler gerçekleştirilmiştir. Seçilmiş numulerin ise, elementel analiz destekli taramalı elektron mikroskobi (SEM + EDS) çalışmaları, X-Işınları difraksiyonu ile faz analizleri ve farklı fazların mikrosertlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
In this presented thesis, the comparative high temperature sintering behaviours of W-(Ni-B) and W-Ni heavy alloys, have been investigated. In order to prepare W-(Ni-B) heavy alloy, W powders have been electroless coated. On the other hand, the comparative set, which is W-Ni heavy alloy, has been prepared by mixing of W and Ni powders. With this aim, first of all, possible oxide layers on Wolfram powders have been removed by a surface cleaning process. These cleaned powders have been coated in the previously optimized electroless bath and have been chemically analyzed so as to prove the chemical composition after coating process. To determine the effects of B addition, 85%, 90% and 95% W containing, W-Ni powders have been prepared by mixing method as the comparative set so as to compare the pressing ability and sintering behaviours. Green density and sintered density values have been measured according to Archimedes principle. Also optic microscopy and microstructural observations have been realized upon same samples. Whereas SEM+EDS studies, phase analysis with X-ray diffraction and micro hardness measurements are held only on selected processed samples.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Volfram ağır alaşımları, Akımsız Nikel kaplama, Sıvı faz sinterleme, Wolfram heavy alloys, Electroless coating, Liquid phase sintering
Alıntı