Cost And Pricing Efficiency In Capital Market Infrastructures: A Closer Look At Integration And Product Diversification

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
İpek, Seven
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Capital market infrastructures (CMIs) are exchanges, CCPs and CSDs. Exchanges provide trade execution, CCPs clearing and CSDs settlement services for the secondary markets. Exchanges also provide listing, and CSDs depository functions for the primary markets. Business integration models are horizontal integration across market places or vertical integration in the value chain. Multiway integration embraces both horizontal and vertical integrations. Integration is the consolidation of organizations' management in one reporting entity. Most horizontal and multiway integrations take place in the developed markets, especially in the US and Europe. Emerging markets are characterized with vertical integration in the value chain. Regulatory changes and market beneficial ownership types affect the integration opportunities among the CMIs. In the emerging markets integration and diversification strategies are limited within the national borders in general. In developed markets horizontal integrations among market places, or multiway integrations and product diversifications took place through mergers and acquisitions.
Borsalar, merkezi takas ve karşı taraf kurumları ile merkezi saklama kurumları sermaye piyasası altyapı endüstrisini oluşturmaktadır. Borsalar piyasa işletimi ve kotasyon, merkezi karşı taraf kurumları takas ve merkezi karşı taraf, merkezi saklama kurumları ise mutabakat ve menkul kıymet ihraç altyapısı sağlamaktadır. Yatay bütünleşme, farklı piyasalarda değer zincirinde aynı seviyede altyapı faaliyeti gösteren kurumların birleşmesidir. Dikey bütünleşme değer zincirindeki borsa, takas ve saklama altyapı kurumlarının birleşmesidir. Çok yönlü bütünleşme ise yatay ve dikey bütünleşme türlerinin farklı şekillerde bir arada uygulanmasıdır. Ürün çeşitlendirme, altyapı kurumlarının ana faaliyetleri dışında farklı tipte sermaye piyasası araçları için altyapı sunmaya başlaması, bankacılık veya veri yayını gibi ilgili yan hizmet dallarında faaliyet göstermeye başlamasıdır. Bütünleşen altyapı kurumları organizasyonu tek bir yönetimde toplanmaktadır. Sermaye piyasaları altyapı kurumları küresel çapta incelendiğinde yatay ve çok yönlü birleşmeler gelişmiş ülkelerde, özellikle de Avrupa ve ABD piyasalarında gözlenmektedir.
Açıklama
Thesis (Ph.D) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Economics, Finance, Business Administration, Ekonomi, Maliye, İşletme
Alıntı