Alüminyum Silisyum Magnezyum Döküm Alaşımlarının Yapı İncelemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güven, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılan çalışmada, döküm sektöründe yaygın bir kullanım alanına sahip olan Alüminyum – Silisyum alaşım sistemine ait A356.0 alaşımının yapısal incelemesi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alaşım olukça iyi sayılabilecek dayanım / hafiflik oranı sebebi ile özellikle otomotiv sanayinde kabul gören bir bileşime sahip olup,otomobilin ağırlığının azaltılması ve dolayısıyla yakıt ekonomisi ve bununla birlikte daha düşük çevre emisyon değerleri için motor, şase destek komponentleri ve jant imalatında tercih edilmektedir. Ancak, otomotiv sektöründeki hızlı değişimler ve zorlu rekabet ortamı üreticileri müşteri isteklerini karşılayabilmek için baskıya zorlamakta ve bunun için taleplere ve kaliteli şekilde cevap verebilmek adına üretim sektörünü, adaptif yöntemlere sevk etmektedir. Bu noktada ise üretilen komponentin malzemesinin karakteristiklerini iyi bir şekilde anlayıp ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmaların yapılması gerekliliği doğmaktadır. Bu karakteristiklere ait bilginin sağlanması sonucunda ise üretim daha hızlı ve kaliteli olacaktır. Ancak burada kalite teriminin özellikle otomotiv sektörü için daha güvenli ve dayanıklı ürünler anlamına geldiği hususu mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla bir otomobil üreticisi için bahsedilen kalite tanımlamasını tamamlamak adına ürünün mekanik değerlerini iyileştirmek öncelikli vazifedir. Yapılan çalışmada bahsedilen amaçlar çerçevesinde nihai ürünün mekanik değerlerin iyileştirilmesini sağlayan mekanizmalar incelenmiştir. Bu mekanizmalar içerisinden mekanik değerleri belirleyen en önemli özellikler olan tane inceltme ve ısıl işlem parametreleri üzerinde durulmuştur.
Structural analysis of a common alloy A356.0 that belongs to the commercial casting Aluminum – Silicon alloy system has been investigated in this project. This alloy is widely chosen by automotive industry because of its excellent strength to weight ratio in the production of motors, chassis supporting components and wheels to reduce weight and therefore to minimize the fuel consumption. Rapid changes in automobile industry and tough competition among the automobile makers because of expanding demands of consumers, put pressure on the producers to have flexible manufacturing systems which could meet the expectations with perfect quality and speed. In this point of view, some special needs will arise to understand the characteristics of the material which used in the production of the components to meet these expectations. Acquiring the knowledge on the characteristics of material used in production will make the process faster to supply the demand with quality which means reliable products with improved durability within the service life for the automotive industry. By the meaning of quality for an automobile producer, the ways of improving the mechanical properties of the final product regarding to durability and reliability, are in the scope of this project. Grain refinement and heat treatment which are the ways to improve these properties for A356.0 alloy have been researched in this project. Regarding to the results of experiments conducted an optimization and improvement on the processes and products of a reputable wheel producer in the market.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Al-Si Döküm Alaşımları, AlSi7Mg, A356, Tane İnceltme, TiB, T6, Al-Si Casting Alloys, AlSi7Mg, A356, Grain Refinement, TiB, T6
Alıntı