Methods For Creating Melodic Patterns Using Parmak Vurma Technique In Saz (bağlama) Performance

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Ayyıldız, Sinan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
The purpose of this study is to develop methods of performing melodic patterns in saz performance, using the parmak vurma (two hand tapping) technique. The performance is positionally represented using "position difference class" symbols that is obtained from "position & fingering symbolization system" and temporally represented with "pitch generation technique order pattern", and "string order pattern" in the study. The study examines how scales and maqam tunings is performed and recommends some playing methods using the melody creation capabilities of hands. Consequently methods are developed for playing a specific melodic pattern that is on any key and any scale.
Bu çalışmanın amacı parmak vurma tekniğini kullanarak, saz icrasında ezgi kalıplarını icra etme yöntemleri geliştirmektir. Çalışmada, ezgisel kalıplar zamansal olarak "perde üretim teknikleri dizilimi kalıbı" ve " tel dizilimi kalıbı" kavramları ile konumsal olarak ise "pozisyon ve parmak yerleşimi sembolizasyon sistemi" adı verilen bir gösterim sisteminden yararlanarak geliştirilen "pozisyon farkı sınıfı" ile tanımlanmıştır. Çalışmada bu yapılar kullanılarak pek çok dizi ve makam düzeni incelenmiş ve bazı çalım yöntemleri önerilmiştir. Sonuç olarak, parmak vurma tekniğinde ellerin sahip olduğu ezgi üretme kapasitesi tespit edilmiş, belirli bir ezgisel kalıp için her tondan ve her dizi üzerinden tekil icra yöntemleri geliştirilebildiği görülmüştür.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Music, Müzik
Alıntı