Kaburga Tasarım Parametrelerinin Motor Bloğundan Yayılan Gürültü Üzerine Etkileri

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2013-09-10
Yazarlar
Balcı, Ender
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, motor blokları üzerinde yaygınlıkla kullanılan kaburga elemanların tasarım parametrelerinin motordan yayılan gürültü üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, sonlu elemanlar ve sınır elemanlar yöntemlerinin birlikte uygulandığı bir metodoloji kullanılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi, motorun tahrik kuvvetleri altında yüzeyde oluşan titreşim seviyelerinin hesabı için kullanılırken, sınır elemanlar yöntemi problemin akustik tarafı olan, yüzey hızları ile mikrofonlar arasındaki transfer fonksiyonlarının hesabında kullanılmıştır. Söz konusu metodoloji kullanılarak, ele alınan örnek bir motor için motor bloğu üzerinde farklı kaburga elemanların gürültü sonuçları hesaplanmıştır. Böylelikle farklı kaburga tasarım parametrelerinin motor bloğundan yayılan gürültü üzerine etkileri çıkarılmış, bu parametrelerin en efektif ne şekilde kullanılması gerektiği ortaya konmuştur.
In this study, the effects of the ribbing parameters on the radiated noise from an engine block are investigated. A methodology combining the finite element and boundary element methods is used for the calculation of the sound pressure levels at the desired locations. Finite element method is used to extract the surface vibration levels on the engine block under combustion excitation, while boundary element method is used to calculate the acoustic transfer vectors which give the acoustic relationship between the surface vibration levels and the pre-defined microphone locations. By using this methodology, sound pressure levels at specific points are calculated for different rib designs on an engine block. With the extracted sound pressure level results, the influences of the rib stiffener design parameters on the radiated noise from an engine block are determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
In this study, the effects of the ribbing parameters on the radiated noise from an engine block are investigated. A methodology combining the finite element and boundary element methods is used for the calculation of the sound pressure levels at the desired locations. Finite element method is used to extract the surface vibration levels on the engine block under combustion excitation, while boundary element method is used to calculate the acoustic transfer vectors which give the acoustic relationship between the surface vibration levels and the pre-defined microphone locations. By using this methodology, sound pressure levels at specific points are calculated for different rib designs on an engine block. With the extracted sound pressure level results, the influences of the rib stiffener design parameters on the radiated noise from an engine block are determined., Rib, Engine block noise, Finite elements, Boundary elements
Alıntı