Alümina Esaslı Seramiklerin Sertlik Deneyleri

dc.contributor.advisor Kayalı, E. Sabri tr_TR
dc.contributor.author Özer, Erdoğan A. tr_TR
dc.contributor.department Malzeme tr_TR
dc.contributor.department Materials en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-10T12:08:47Z
dc.date.available 2015-12-10T12:08:47Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada malzeme özelliklerini belirlemede önemli bir deney olan Sertlik deneyleri seramikler açısından incelenip, farklı sıcaklıklarda (1350-1450-1550C) sinterlenmiş alümina esaslı numuneler üzerinde sertlik deneyleri yapılarak, en uygun yöntem ve ölçüm koşullarının belirlenmesi amaçlanmıştır.Bu çalışmada kullanılan alümina esaslı seramiklerin sertlik deneylerinde Vickers sertlik ölçme yöntemi kullanılmış, mikro ve ultramikro sertlik ölçümleri yapılmıştır. Bu testlerin sonunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: Deneylerde kullanılan yük aralığında (5gr – 1000gr) en yüksek sertlik en düşük yükte elde edilmiştir. Artan yükle, genelde sertlikte bir azalma gözlenmiştir. İncelenen numuneler içerisinde genel olarak en düşük yüzey pürüzlülüğüne sahip olan 1450C’de sinterlenmiş numunelerde daha doğrulukla ölçülen iz görünümü nedeniyle daha düşük standart sapma değerlerinde sertlik sonuçları alınmıştır. Alümina esaslı seramiklerin incelenen sinterleme sıcaklığı (1350-1450-1550C) aralığında, sıcaklık arttıkça sertlikleride artmaktadır. İncelenen farklı bileşimlerdeki Al2O3 örneklerde en yüksek sertliğe %95 Al2O3, %2.5 Cr2O3 ve %2,5 Sepiyolit içeren 4 no’lu (2776Kg/mm2) numune’de rastlanmıştır. En düşük sertliğe sahip olanda %95 Al2O3, %0,5 CaO, %3,5 Sepiyolit ve %1 Kalsine içeren 2 no’lu (503,1 Kg/mm2)numunedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, Vickers hardness tests were performed on Al2O3 based ceramic sintered at different temperatures (1350-1450-1550C) in order to find the most appropriate hardness measuring technique and optimum testing parameters in the hardness measurment of ceramic materials. Microhardnes and ultramicro hardness tests were choosed as hardness measuring techniques with Vickers indenter in a load range of 5g–1000g. As the results of the measurments, it was concluded that the highest hardness was obtained at the lowest applied load (5g). In the applied load range, the measured hardness values decreased with increasing applied load. It was observed that surface roughness influences the hardness measurments and the most accurate measurments were obtained on the specimen that sintered at 1450C which had the lowest surface roughness. it was also concluded that the highest hardness value (2776kg/mm2) was obtained at the Al2O3 based ceramic containing 95%Al2O3, 2.5% Cr2O3 and 2,5% Sepiyolit and the lowest hardness value (503,1 kg/mm2) was obtained at the Al2O3 based ceramic containing 95% Al2O3, 0,5% CaO, 3,5% Sepiyolit and 1% Calcine. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11285
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Sertlik testi tr_TR
dc.subject İndentasyon tr_TR
dc.subject Seramik tr_TR
dc.subject Alümina tr_TR
dc.subject Hardness testing en_US
dc.subject Indentation en_US
dc.subject Ceramic en_US
dc.subject Alumina en_US
dc.title Alümina Esaslı Seramiklerin Sertlik Deneyleri tr_TR
dc.title.alternative Hardness Testing Of Alumina Based Ceramics en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
656.pdf
Boyut:
8.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama