GPRS radyo şebeke optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2002
Yazarlar
Demirkol, Davut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
İnternete erişim taleplerinin ve GSM abone sayısının hızla arttığı günümüzde, kullanıcılara hareketli olduklarında da veri haberleşmesi imkanı sağlama arayışları, olumlu sonuçlarını vermeye başlamıştır. Birçok ülkede GSM abone sayısı, ülke nüfusunun yarısını geçmiş durumdadır. Önümüzdeki yıllarda mobil telefon kullanıcı sayısının, sabit telefon kullanıcı sayısını geçmesi beklenmektedir. Operatörlerin rekabet edebilmeleri, ücret tarifelerini düşürmekten başka hizmet ve çözümler sunabilmelerine bağlıdır. Artık birçok sabit şebeke operatörü ses trafiğinden çok, veri trafiği iletmektedir. Karşılıklı etkileşim sağlayan çoklu erişim ortamı haline gelen internet, milyonlarca insanın hem iş hem de özel hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Ayrı ayrı değerlendirildiklerinde çok güçlü iletişim altyapısı olan mobil telefon şebekeleri ve internet, birlikte kullanıldığı zaman çok daha güçlü olmaktadır. WAP ve kısa mesaj gibi uygulamalar bu birlikteliğe örnek olarak gösterilebilir. Mobil şebekelerin imkanlarım internet kullanımı için geliştirme çalışmaları, Genel Paket Radyo Servisi(GPRS) teknolojisinin doğmasını sağlamıştır. GSM altyapısı ile uyumlu çalışabilen GPRS, daha sonraki teknolojiler için de zemin oluşturacaktır. Mevcut yapıda yer alan TDMA'yi kullanan GPRS'te zaman dilimi basma hız, değişik kodlama teknikleri kullanılarak GSM 'deki 9.6 kbit/sn'den, 21.4 kbit/sn'ye çıkarılmıştır. Devre bağlaşma tekniği kullanılan GSM imkanları ile kullanıcılara veri haberleşmesi sağlamak, kaynakların verimsiz kullanımına neden olduğundan, yüksek maliyetler oluşturmaktadır. Operatör ve kullanıcı açısından kaynakların daha verimli kullanımım sağlamak amacıyla, paket bağlaşma tekniğini kullanan GPRS geliştirilmiştir. GPRS, GSM mobil istasyonları için paket radyo erişimi ve GSM xii altyapısında paket bağlaşmak yönlendirme fonksiyonelliği sağlayan, veri servisidir. GPRS 'de ücretlendirme, iletilen veri türü ve miktarına bağlı olduğundan, abonenin GPRS şebekesine her an bağlı olması operatöre işaretleşme haricinde ek yük oluşturmayacaktır. Bu ek yük, kullanıcıların giderek veri haberleşmesi uygulamalarını kullanması ve buradan elde edilecek gelirlerin artması ile ihmal edilebilir düzeyde olacaktır. Veri servislerini kullanan abonelerin aynı zamanda en çok konuşma yapan aboneler olması, bu servisleri veren operatörlerin sağlayabilecekleri hizmet kalitesinin önemini daha da arttırmaktadır. Bu nedenle, bu kullanıcılara kaliteli veri haberleşmesi imkanı sunmak, konuşma gelirlerini de arttıracaktır. GPRS sisteminde birim zamanda iletilen veri miktarı, kullanıcının hissedeceği kalite açısından çok önemlidir. Veri iletimindeki kapasiteyi belirleyen darboğaz, radyo arabağdaşımındadır. Bu tezde GPRS şebekesinde radyo arabağdaşımında yapılabilecek optimizasyon çalışmalarına değinilmiştir. Yapılan çalışmalar santrallerden toplanan sayıcı değerlerinin yorumlanmasını ve sahada yapılacak testleri içermektedir.
It has started to give good results to search the ways of providing mobile data communication for users while the demands of accessing internet and the number of GSM mobile subscriber increase. The number of the GSM mobile subscribers has passed by the half of the population in some countries. The number of the mobile subscribers is expected to pass over the number of PSTN subscribers in the world. The Operators' competition ability in GSM market, depends on not only the price list, but also being able to offer attractive services and good solution for their customers. From now on, lots of PSTN operators transmit data traffic more than voice traffic. Internet, providing an impressive multimedia access, has become to occupy the very important part of millions' work and private lives. Mobile communication network and internet, which have powerful infrastructure when they are separately evaluated, has become more strong when they have being used together. The applications such as WAP, MMS (Multimedia Message Services) and SMS may be presented with regard to this incorporation. The developing efforts, to offer the capability of mobile communication for internet, has provided the forming the technology of GPRS (General Packet Radio Services). GPRS, which works in a concordant way with GSM, provides a background for the next future technologies such as UMTS. GPRS, using TDMA in the existing structure, has the capacity of 21.4 kbps per timeslot by using different coding schemes while GSM's capacity is 9.6 kbps. Inefficient usage of resources in the existing GSM, using circuit switching techniques, causes high cost. GPRS, using packet switching techniques, is developed to prevent the inefficiency of resource usage in respect of mobile subscribers and xiv GSM operators. GPRS, which provides the functionality of packet switching routing and packet radyo accessing to mobile stations in GSM substructure, is a data transmission service. The pricing in GPRS depends on the type and quantity of transmitted data. It causes the additional signalling load by being always connected to the network, in respect of operator, while the users have no any disadvantages. This additional load will be negligible when the revenue of GPRS services increase. Since the users, who will use data communication services on GPRS, have very much speech on GSM, the importance of the quality of services, which operators offer increases.That is why, it enhances the income of speech, to present good data communication services for these users. The quality of service in GPRS system which the users have, is related to the amount of data transmitted in unit time. The bottleneck which determines the capacity of data transmission is radio interface. In this thesis, the optimization studies which can be done on radio interface were explained. This study comprises the interpreting of counter values in exchanges and drive tests on field.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Anahtar kelimeler
GPRS, Optimizasyon, Radyo, GPRS, Optimization, Radio
Alıntı