Hla Nesne Model Şablonu Temelli Fom-çevik Kod Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-10
Yazarlar
Akdemir, Cemil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kod üretim teknikleri kullanılarak HLA Nesne Model Şablonu temelli veri iletişim katmanının üretilmesi ve bu katmanı içeren bir simülasyon geliştirme altyapısının tasarımı ele alınmıştır. Bu kapsamda, simülasyon sistemine bağlantıyı sağlayan bir bağlantı katmanı ile uygulama kodunun üzerinde geliştirileceği bir simülasyon yönetim katmanı da geliştirilmiştir. Bu altyapı, geliştirilen simülasyon uygulamalarının yeni ihtiyaçlar doğrultusunda nesne modeli değişimlerinden en az seviyede etkilenmeleri için FOM-çevik olarak tasarlanmıştır. Literatürde benzer amaçlı çalışmalar ve ticari ürünlerle mimari, uyumluluk, performans, kullanım ve kod üretme teknikleri açılarından karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, altyapının sağladığı temel HLA hizmet servisleri ve ek bir programlama diline ihtiyaç duymaması nedeni ile belirli ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmiş ve genellikle özelleştirilmiş olan bu tür uygulamalardan daha kullanılabilir olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda sunulan FOM-çevik özelliği ile altyapının genişleyebilirlik açısından da avantajlı olduğu gözlenmiştir.
This study handles to develop a simulation development framework that includes an auto-generated data communication layer that is produced by means of code generation techniques. For the framework’s completeness a connection layer to simulation network and another layer that the application code is implemented onto are also included in the study. The framework has been developed to keep the developed applications be minimally affected from the changes in the object model on changing requirements. It is compared with similar literatural studies and commercial product from the point of view of architecture, compatibility, performance, usage and code-generation techniques. Obtained results has showed that it serves more generally than the ones that were developed or specialized for some specific requirements in terms of the basic HLA services it offers and that it does not require any additional external language use. Meanwhile, the FOM-agile aspect of the framework makes it more expedient over the other existing studies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
HLA, Kod üretimi, Nesne model şablonu, HLA, Code generation, Object model template
Alıntı