Bakış Noktası Komşuluk Aramasının Arı Algoritması İle Kombinatoryal Optimizasyon Problemlerine Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-07-04
Yazarlar
Zeybek, Sultan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasının temel amacı arıların kaynak arama davranışlarını modelleyen arı algoritmasının, kombinatoryal uzaylarda komşuluk arama fazına yeni bir yaklaşım geliştirilmesidir. Geliştirilen yaklaşım Gezgin Satıcı Problemine uygulanarak Gezgin Satıcı Problemi çözümünün en iyilenmesi amaçlanmıştır.
This thesis focuses on nature-inspired optimisation algorithms, in particular, the Bees Algorithm that developed for combinatorial domains with new local search procedure and applied to Traveller Salesman Problem (TSP). An efficient and robust local neighborhood search algorithm is proposed for combinatorial domains to increase the efficiency of the Bees Algorithm.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Sezgisel Algoritmalar, Kombinatoryal Optimizasyon Problemleri, Arı Algoritması, Komşuluk Araması, Metaheuristic Algorithms, Combinatorial Optimization Problems, Bees Algorithm, Neighbourhood Search
Alıntı