Denizaltı Güç Kabloları Ve Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tanırcan, Levent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Üniversitesi : İstanbul Teknik Üniversitesi Enstitüsü : Fen Bilimleri Anabilim Dalı : Elektrik Mühendisliği Programı : Elektrik Mühendisliği Tez Danışmanı : Doç. Dr. Özcan KALENDERLİ Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans – Haziran 2006 ÖZET DENİZALTI GÜÇ KABLOLARI VE UYGULAMALARI Levent TANIRCAN Bu çalışmada, elektriksel gücün deniz içine döşenmiş kablolarla en güvenilir ve en ekonomik yollarla taşınmasını amaçlayan sistemler incelenmiştir. Denizaltı kablolarının kurulumu ve korunması aşamalarını kapsayan Leyte ve Bohol adaları arasındaki denizaltı kablosu projesine yer verilmiştir. Bundan başka, İstanbul Anadolu yakası - Adalar arasındaki denizaltı kabloları ile ilgili elektriksel bilgiler verilerek Ağustos 2005’te meydana gelen arıza üzerinde durulmuştur. Ayrıca Anadolu yakası - Adalar arasında kullanılan üç damarlı ve XLPE yalıtkanlı 5.8/10 kV’luk orta gerilim kablo numunesi alınmış ve kullanılan malzemeler ve boyutları göz önünde bulundurularak kablonun ısıl ve elektrostatik analizi yapılmış ve elde edilen sonuçlardan bu yalıtkanın herhangi bir aşırı ısıl zorlanmayla karşılaşmayacağı saptanmıştır. Bundan başka IEEE tarafından 31 Mart 2005 tarihinde çıkartılan ve denizaltı kablo sistemlerinin planlaması, tasarımı, kurulumu ve onarımı ile ilgili detaylı bilgiler sunan rehbere yer verilerek gerek Türkiye’deki gerekse yurt dışındaki denizaltı kabloları projelerinde bu rehberde belirtilen hususlara uyulması önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Denizaltı güç kabloları, kablolarda Isıl ve elektrostatik analiz Bilim Dalı Sayısal Kodu: 608.02.07
University : İstanbul Technical University Institute : Institute of Science and Technology Science Programme : Electrical Engineering Programme : Electrical Engineering Supervisor : Assoc. Prof. Özcan KALENDERLİ Degree Awarded and Date : MSc – June 2006 ABSTRACT SUBMARINE POWER CABLES AND THEIR APPLICATIONS Levent TANIRCAN In this study, it is purposed the transmission of electrical power with the submarine cables laid in water or on or under the seabed in a reliable and economic way. It is also discussed about the installation and protection of submarine power cable project for electrical power transmission from Leyte Island to Bohol Island in the Philippines in 2000. On the other hand, it is given the electrical properties of the submarine cable between Asia part of Istanbul and Princess Island in Marmara Sea and the fault pictures which occurred in August 2005. Furthermore, three phases, XLPE insulated medium voltage 5.8/10 kV submarine cable is taken as a sample and its thermal and electrostatic analysis are carried out by taking into account its dimensions and the material types by finite element method. According to the results, it is determined that there is no thermal stress on XLPE insulator. It is also mentioned about a guide published by IEEE in 31st March of 2005 for the planning, design, installations and repair of submarine power cables. It is recommended to be agreed with these subjects of the submarine cable projects carried out either in Turkey or in foreign countries. Keywords: Submarine Power Cables, Thermal and Electrostatic Analysis in Cables Science Code: 608.02.07
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Denizaltı güç kabloları, kablolarda Isıl ve elektrostatik analiz, Submarine Power Cables, Thermal and Electrostatic Analysis in Cables
Alıntı