Endüstriyel Bölgelerin Hava Kalitesine Etkilerinin Calpuff Dispersiyon Modeli İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-06-29
Yazarlar
Gökmen, Sabriye Özge
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, CALPUFF dispersiyon modeli yardımı ile Hatay ili, Erzin ilçesinde kurulması planlanmakta olan EGEMER Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nden kaynaklanan emisyonlar modellenmiştir. Modelleme alanı olarak 130km×140km’lik bir alan seçilmiş olup, ızgara boyu 2km olarak alınmıştır. Model sonucunda elde edilen değerler Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlerle mukayese edilmiş ve konsantrasyon sonuçlarının yönetmelik değerlerinin oldukça altında olduğu görülmüştür. CALPUFF dispersiyon modelinin meteorolojik verilere olan hassasiyetini incelemek amacıyla aynı çalışma farklı sayıda meteorolojik veri kullanarak tekrarlanmış ve iki çalışma birbiri ile mukayese edilmiştir. Arazi kullanım türüne bağlı olarak model sonuçlarının nasıl değişeceğinin görülebilmesi amacıyla çalışma alanı içerisinde arazi kullanımı yalnız şehir ve yalnız kırsal alan olarak alınarak model çalıştırılmış, arazi kullanımı şehir olarak alındığında beklenen şekilde konsantrasyon değerlerinin daha yüksek çıktığı görülmüştür. Ayrıca yine bu çalışma kapsamında ülkemizde yaygın olarak kullanılan hava kalite modellerinden biri olan ISCST3 modeli ile CALPUFF modeli kıyaslanmıştır. Çalışma sonunda CALPUFF dispersiyon modelinin ülkemizde yaygın olarak kullanılan ISCST3 modeline kıyasla daha hassas çalıştığı ve daha doğru sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.
Estimating the effect of point sources, which emit high magnitudes of pollutants, on air quality is essential and effective air quality management practices are required for Turkey. This is especially important in the environmental impact analysis of the planned power plants. The emissions of a single power plant can be minor, however this effect should be evaluated with caution for the selected region, especially where there are other significant emissions and meteorological conditions resulted in high pollution episodes which can result in non-attainment. In this context, the effect on the local air quality of a natural gas combined cycle power plant which is planned to be located in the district of Hatay-Erzin is investigated here. The modeling domain covers an area of 130km×140km with grid size of 2km×2km. CALPUFF Dispersion Model is used to simulate the pollutant concentrations (NO2, SO2 and PM10) in the region for the year 2010 for the proposed power plant only and with other significant point sources. By this way, the single and cumulative effect of the proposed power plant will be investigated. The effect of the meteorological data will be investigated. The results will also be compared with ambient air pollution monitoring sites available in the domain in order to determine the contribution of the proposed power plant.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Arazi kullanım türü, CALPUFF, dispersiyon modeli, ISCST3, meteorolojik veri, Land use categories, CALPUFF, dispersion modelling, ISCST3, meteorological data
Alıntı