Müzikle Tedavi Ve Öğrenciler Üzerindeki Terapik Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2007
Yazarlar
Özçevik, Arzu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Müziğin, birçok tanımındaki gibi ruhun gıdası olduğu, insanı rahatlattığı, dinlendirdiği ve huzur verici etkilerinin olduğu bilinmektedir. Günümüzde yapılan bilimsel çalışmalarda, müziğin insan sağlığı üzerinde etkili olabileceği yönündedir. Bu alanda, Amerika ve Avrupa'da pek çok araştırma merkezi çalışmalarını sürdürmektedir. Müzik, çocuklarda görülen bazı psikiyatrik bozukluklarda faydalı olabilmektedir. Yapılan araştırmalarda da belirtildiği gibi, özellikle zekâ geriliği, davranış bozuklukları ve öğrenme bozuklukları görülen çocuklarda müzik terapisi ile sevindirici sonuçlar alınabilmektedir. Müzik bu tür rahatsızlıkları olan çocuklarda, ruhsal, duygusal ve toplumsal gelişime katkıda bulunur. Ayrıca zihinsel melekelerin kuvvetlendirilmesine ve iletişim yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur. Tarihsel olarak bakıldığında, müziğin ruh ve beden sağlığına olan etkileri ile ilgili, çok bilgiye rastlanmaktadır. Günümüzde de müzik terapi bilimsel ve metodik bir yöntem kazanmıştır. Bilindiği gibi, modern psikiyatrinin en önemli konularından biri, problemli kişileri topluma kazandırmak, gerçek yaşamla ilişkilerini sağlamaktır. Bu bağlamda, giderek büyük anlam ve önem kazanan müziğin terapik etkileri, çocukların sağlıklı gelişmesinde önem arz etmektedir.
It is known that, music is good for soul, it has peaceful, relaxing and comforting as it?s said in many definitions of music. In many scientific researchers, it?s accepted that music has positive effects on human health. Many American an European research institutions are working on this subject. Music is very useful in some psychological disorders of children. The researchers prove that with musical therapy good results were taken, especially in behavior problems, learning problems and lack of intelligence. Music helps to strength brain functions and develops communication abilities. Historically, we have many know how about the effects of music on mental and body health. And now music archived scientific and methodic approach. As its known, one of the most important issues of modern psychiatry is to adopt problematic people to society and make them have connections and relations with real life. For this reason, music?s therapic effect on children development is very important.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2007
Anahtar kelimeler
Müzik, Music
Alıntı