Sanal Mimarlık Stüdyosu Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ünkap, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Enformasyon teknolojilerini etkin ve yoğun olarak kullanıldığı mimarlık alanında değişim; mimarlık tanımı, tasarım kavramı, meslek pratiği, mimarlık eğitimi gibi birçok konuda kendisini göstermektedir. Enformasyon teknolojilerinin gelişiminin fiziksel mimariye etkisinden başka bilgisayar ekranının arkasında gelişmekte olan siberuzay mimarisine de katkısı vardır. Yepyeni bir dünya olan siberuzay kurulurken mimari kilit bir roldedir. Bu araştırmanın amacı, mimaride yeni bir tasarım alanı ortaya çıkaran siberuzay için yapılan mimarlığın tasarım eğitimi ile ilişkisini, sanal mimarlık ürünlerini, sanal mimarlık konulu tasarım stüdyolarını incelemek ve mimarlık eğitiminin geleceğinde sanal mimarlığın yerini tartışmaktır. Araştırma 4 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın amacı, kapsamı ve sınırları belirlenmiştir. İkinci bölümde sanal mimarlığın içinde yer aldığı ortam olan siberuzay, güncel kuramlar doğrultusunda tanımlandıktan sonra, sanal mimarlık kavramı hakkındaki güncel yaklaşımlar açıklanmıştır ve siberuzayda yer alan mimari örnekler incelenmiştir. Sanal mimarlık, mimari disiplinde çok yeni olması ve yapısı itibarı ile belirgin sınırlara sahip olmaması sebebi ile çok farklı biçimlerde yorumlanmakta, uygulanmakta ve tasarım sürecine farklı derecelerden, farklı şekillerde dahil olmaktadır. Bu bölümde açıklanan sanal mimarlık kuramı yaklaşımları, üçüncü bölümde incelenecek olan çalışmaların araç, ortam ve nesne açısından irdelenmesine altyapı oluşturabileceği için tercih edilmiş yaklaşımlardır. Üçüncü bölümde dünya üniversitelerinde uygulanmış siberuzay konulu tasarım stüdyosu çalışmaları incelenmiş ve ikinci bölümde açıklanan sanal mimarlık kuramları doğrultusunda örnekler araç, ortam ve nesne açısından irdelenmiştir. Dördüncü ve son bölümde sanal mimarlık kavramının tasarım stüdyosu içindeki yeri değerlendirilmiş, tasarım stüdyosunun geleceği ile ilgili öngörüler ve sanal mimarlık stüdyosunun mimarlık eğitimine entegrasyon önerileri tartışılmıştır.
The effective use of information technologies in architecture causes several changes like the definition of architecture, design concept, professional application and architectural design education. Developing information technologies affects physical architecture as well as cyberspace architecture which exist on the other side of the computer screen. Architecture has a key role in evolution of cyberspace. The purpose of this study is to examine the relationship between virtual architecture and architectural design education, virtual studio applications in architectural design and to discuss the place of virtual architecture in future of architectural education. This study consists of four chapters. In the first chapter, purpose, scope and borders of the thesis are clarified. In the second chapter, cyberspace, which is the presence place of virtual architecture, is defined according to contemporary theories. Contemporary approaches for virtual architecture are stated and architectural examples situated in cyberspace are examined. Virtual architecture is a brand new concept in architectural discipline and does not have clear definition borders; therefore it is perceived and applied in many different ways. The stated approaches in the second chapter are chosen for examining the studies stated in the third chapter. In the third chapter, virtual studio applications from universities are described and examined according to contemporary approaches stated in the second chapter. In the last chapter, the place of virtual architecture in architectural design studio is estimated. Forecasts about the future of architectural design studio and integration suggestions about virtual architecture are cited.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
sanal mimarlık, siberuzay, mimarlık eğitimi, tasarım stüdyosu, virtual architecture, cyberspace, architectural education, design studio
Alıntı