Asidik çözeltilerden saf volframoksit üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
1996
Yazarlar
Gül, Serkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Günümüzde düşük tenörlü şelit konsantrelerinin işlenmesi ve volfram tozu üretimine yönelik bazik şartlar altında uygulanan çok kademeli hidrometalurjik yöntemler geçerlidir. Son yıllarda bu konu üzerinde yoğunlaşan çok sayıda araştımanın çoğunluğu da bazik ortamlarla ilgili önerileri içermektedir. Ancak, söz konusu çalışmalardan sadece birkaçı asidik şartlarda uygulanabilir yeni metodlar ileri sürmekte, fakat bunlar, yalnızca volframın herhangibir şekilde çözeltiye alınmasından bahsetmekte toz volfram üretimine yönelik kaydadeğer bir yol belirlememektedir. Bu tez çalışmasında Bursa-Uludağ Volfram Tesisleri'nden elde edilen ortalama %45 volfram içeren şelit konsantresinden şelat yapıcı katkılı hidroklorik asit liçi yoluyla volframın çözeltiye alınması, volfram tuzu çöktürme.çöktürücü maddelerin karşılaştırılması ve çöktürme esnasındaki değişkenlerin optimizasyonu ile saf volframoksit eldesi konusunda deneysel incelemeler yapılmıştır. Bunun yanında bu amaca yönelik, çözelti atığı olmayan, nötralizasyon gerektirmeyen, çevresel kaygılan da göz önünde bulunduran bir yöntemin olabilirliği de araştırılmıştır. Gerçekleştirilen deneylerden elde edilen sonuçlara göre, şelit konsantrelerinin şelat yapıcı ilaveli hidroklorik asit liçi yoluyla volframın, volframik asit oluşturmaksızın oldukça yüksek bir verimle çözeltide tutulabildiği belirlenmiştir. Bunun yansıra, çözeltide bulunan volframın bazik bir reaktif vasıtasıyla, kompleks tuz yapısında yine yüksek verimle çöktürülebildiği tespit edilmiştir. Sözü edilen tuz mikron altı boyutta olup basit bir termik parçalanma yoluyla yüksek safiyette volframoksite dönüşmektedir. Elde edilen volframoksitin tane boyutu da tıpkı tuzunki gibi "nanosize" dır. WO3' ün redükleyici H2 atmosferinde kontrollü koşullar altında kademeli redüksiyonu ile mikron altı boyutta, yüksek bir verimle saf volfram tozu üretmenin mümkün olduğu görülmüştür.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Anahtar kelimeler
Tungsten, Tungsten oksit, Tungsten, Tungsten oxide
Alıntı