Ulusal Teknoloji Öngörü Çalışmalarında Uzmanlık Seviyesinin Sonuçlara Etkisi

dc.contributor.advisor Polat, Seçkin tr_TR
dc.contributor.author Demirbaş, Cevher Verda tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-05-18 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-19T12:39:01Z
dc.date.available 2015-10-19T12:39:01Z
dc.date.issued 2009-05-26 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Doktora tez çalışması kapsamında; ulusal teknoloji öngörü kavram ve metodolojileri ve dünyadaki uygulamalar araştırılmıştır. Literatür taraması ile son dönemde ön plana çıkan konu başlıkları belirlenmiş, tartışmalar değerlendirilmiştir. Türkiye’nin ilk ulusal teknoloji öngörü projesi Vizyon 2023 ‘te görev alınarak özgün model geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında çalışılmıştır. Öngörü metodolojisi yaygın danışma tekniklerinden delfi analizinde görüşüne başvurulan uzmanların, uzmanlık seviyelerinin sonuçlara etkisine ilişkin literatürdeki tartışmalara bilimsel yaklaşım çerçevesinde yaklaşılmış, Vizyon 2023 projesi Delfi Anketi verilerinden yararlanılarak, görüşüne başvurulan uzmanların, uzmanlık seviyesinin çıktılara etkisi istatistiki olarak ölçülmüştür. Hipotez; Delfi Anketi’ne katılan ve görüşünden yararlanılan uzmanların, uzmanlık seviyelerinin bir faktör olarak hesaba katılmasının, çalışma sonucunda belirlenen öncelikli teknoloji alanları sıralamasında farklılık yaratacağıdır. Yapılan istatistiki değerlendirme ve uygulanan testlerle hipotez doğrulanmıştır. Ulusal teknoloji öngörü projeleri geleceği kendi kurgulayabilen bir güç olma yetkinliğini kazanmak isteyen ülkeler için kritik öneme haizdir. Bu alanda doktora tezi çalışmam gibi; metodoloji, uygulama ve sonuçlara yönelik yapılan araştırmalar, farklı yaklaşımlarla ortaya konan bulgu, değerlendirme ve iyileştirme önerileri, konuya ilişkin veriler analiz edilerek, bilimsel yaklaşımla elde edilen yeni sonuçlar, sonraki çalışmalar için temel teşkil etmeleri ve gelişme fırsatları sağlamaları itibarı ile önemlidir. tr_TR
dc.description.abstract Within the context of doctorate thesis; national technology foresight concept and methodologies and performances in the world were researched. Recently prominent subject topics were determined by literature survey and discussions were evaluated. Studies were performed in distinctive model development, model performance and result evaluation phases by being taken in charge in Vision 2023, the first national technology foresight project of Turkey. Discussions in literature relating to the effect of expertise levels of the experts consulted in Delphi Survey which is one of foresight methodology common consultation techniques to the results were approached within the framework of scientific approach and , the effect of expertise levels of the experts consulted to the outputs was statistically measured by benefiting data from Vision 2023 project Delphi Survey. Hypothesis is that taking into account of expertise levels of the experts participating in Delphi Survey and consulted for their opinions as a factor creates a difference in the grading preferential technology fields determined as a result of the study. Hypothesis is confirmed by statistical evaluation made and tests performed. National technology foresight projects have a critical importance for countries wishing to gain competency to be a power for building the future on their own. As my doctorate thesis study in this field; new results obtained with scientific approach by analyzing the researches made for methodology, performance and result, evidences put forward with different approaches, evaluation and improvement suggestions and data regarding to the subject are important because they will be a base for next studies and provide important improvement opportunities. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9764
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ulusal Teknoloji Öngörüsü tr_TR
dc.subject Delfi Analizi tr_TR
dc.subject Uzmanlık Seviyesi tr_TR
dc.subject National Technology Foresight en_US
dc.subject Delphi Analysis en_US
dc.subject Expertise Level en_US
dc.title Ulusal Teknoloji Öngörü Çalışmalarında Uzmanlık Seviyesinin Sonuçlara Etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Effect Of The Expertise Level To The Results In Nationaltechnology Foresight Programs en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9335.pdf
Boyut:
1.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama