Yenikapı Kazı Buluntularındaki Bazı Arkeolojik Hayvan Kemiklerinin Nükleer Tekniklerle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2019-05-03
Yazarlar
Dişli, Melis
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Bu çalışmada, Yenikapı Metro ve Marmaray kazılarında bulunan Neolitik Çağ, Erken Bizans ve Bizans dönemlerine ait hayvan kemikleri incelenmiştir. EDXRF yöntemi ile kemiklerdeki Al, Ca, K, Mg, Na, P ve Si elementlerinin konsantrasyonları analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar dönemler arası ve günümüz hayvan kemiklerindeki konsantrasyonlar ile kıyaslanarak beslenme alışkanlıkları, kemiklerin fiziksel özellikleri, hastalık olasılıkları ile ilgili dönem karakterizasyonu yapılmıştır. Buluntuların elementel bileşimleri, buluntu türleri arasında karşılaştırma yapmak üzere istatistiksel analize tabi tutulmuştur.
During the construction of Yenikapı Subway station excavations, some archaeological remains were found. The archaeological findings found during construction disrupted the excavation works, sometimes the routes in the project were changed and even in some cases the works were completely stopped. By decreasing the altitude, discovery of archaeological remains continued and Subway and Marmaray project excavations were converted into archaeological excavations which is placed in 58.000 m2 areas under the supervision of the Directorate of Archeology and Museums. Archaeological findings from Neolithic, Roman, Early Byzantine, Byzantine and Ottoman were found at the end of 4 years excavation. This excavation is seen as a revolution for history of Istanbul by revealing the dark secrets of history and its changing as per eras.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2019
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2019
Anahtar kelimeler
X-ışınları, Arkeoloji, Nükleer Teknik, X-ray, Archeology, Nuclear technique
Alıntı