Hiyerarşik Bulanık Mantık Pıd Kontrolörleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sağlam, Gaye
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bulanık mantığın temel kontrolörlerinden olan bulanık PID kontrolörüne hiyerarşik özelliğin kazandırılması ele alınmıştır. İki girişli ve üç girişli PID kontrolör yapılarının yanısıra üç girişli PID kontrolörden faydalanarak oluşturulan hiyerarşik PID kontrolör, temel üç doğrusal sistem ve bir doğrusal olmayan sistem üzerinde uygulanarak kontrol amaçları gerçekleştirilmeye çalışılmış, önerilen hiyerarşik yapının performansı diğer iki PID kontrolör performansıyla karşılaştırılmıştır. Benzetim sonuçları incelendiğinde, bulanık mantık kontrolde hiyerarşik yapının doğrusal olmayan sistemde doğrusal sistemlere göre daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Yine de hiyeraşik bulanık mantık PID kontrolörün üstünlüğü hakkında bir genelleme yapabilmek için çeşitli doğrusal olmayan sistemler üzerinde incelemeler sürdürülmelidir.
In this study, as being one of the fundamental controller types of the fuzzy logic approach, fuzzy PID controller and its hierarchical designed form are dealed with. In addition to two and three-input fuzzy PID controller structures, hierarchical fuzzy PID controller structure, which is formed by means of three-input controller, are applied on three linear benchmark systems and a nonlinear system in order to achieve control purpose and compare the performance of proposed hierarchical controller structure with the other two PID conroller performances. Referring to the simulation results, it is seen that hierarchical structure in fuzzy logic control dominates in nonlinear system compared to linear systems. However, to make a generalization about the superiority of hierarchical fuzzy logic PID controller, the controller structure is needed to be examined on various nonlinear systems.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Bulanık mantık, Bulanık mantık PID kontrolörler, Hiyerarşik bulanık mantık kontrolörler, Fuzzy logic, Fuzzy logic PID controllers, Hierarchical fuzzy logic controllers
Alıntı