Gemi Bakım Tutumunda Karlılığı Artırıcı Yeni Stratejiler Ve Ram/shıpnet Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Acar, Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Geçtiğimiz yüzyıl, güvenilirlik ve bakım-tutm stratejilerinin gelişmesiye birlikte, ekipman güvenilirliği ile ilgili çalışmalara odaklanılan bir yüzyıl olmuştur. Şirketler, ekipman güvenilirliğinin üst düzeye çıkarılması durumunda, kârlılıkta artış da sağlamaya başlayınca, güvenilirlik ve bakım-tutumun sürekli geliştirilmesi, şirket stratejilerinin temel bir parçası olmuştur. Firmalar arası bilgi alışverişi de bu süreci hızlandıran bir diğer etmendir. Yeni Güvenlik Anlayışı (New Safety Culture) da, güvenilirlik ve bakım-tutum stratejilerinin ortaya çıkardığı bir anlayıştır. Bu anlayış ve bilgi iletişimindeki gelişmeler, ticari gemi işletmeciliği üzerinde büyük etkiler yapmıştır. Güvenlik optimizasyonunun, güvenilirliği ve maliyet etkinliğini artırabilmek amacıyla, denizcilik şirketleri, dünya çapında bir bilgi iletişim ağı kurmaktadırlar. RAM/SHIPNET olarak adlandırılan bu ağ sayesinde, güvenilirlik, geçerlilik ve bakım-tutum verileri şirketlerin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla, gizlilik esasına göre, ortak kullanıma sunulmaktadır. Bu çalışmada yeni güvenlik anlayışı ile ilgili gelişmeler ve RAM/SHIPNET projesinin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Developments in maintenance and safety strategies and focusing on reliability of equipment has become a key factor in the previous century. Continuous improvements of reliability and maintenance have become an integral part of corporate strategies in industries as it has been possible to maximise profits in this way. Transfer of data among companies is another element which contributes to this development. New Safety Culture is a new concept formed by the maintenance and safety strategies. This new concept and the developments in data transfer have considerable effects on merchant marine operations. Shipping companies started to establish a world wide data transfer web in order to increase the safety and cost effectiveness for the optimisation of safety. By means of the web, RAM/SHIPNET, reliability, availability and maintenance data are shared -on basis of secrecy- to provide the continuous development of the companies. This study focuses on the information about the development of this new concept and application of RAM/SHIPNET.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Ekipman, Güvenilirlik, Bakım-Tutum Stratejileri, Equipment, Reliability, Availability, Maintainability Strategies
Alıntı