İkiz Merdane Sürekli Döküm Tekniğinde, Döküm Parametrelerinin Katılaşma Davranışına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İlericiler, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İkiz merdane döküm tekniğinde döküm parametrelerinin, dökülen alaşıma göre uygun kombinasyonu sağlanamadığı takdirde, olağan dışı katılaşma mekanizmaları etkin olarak, mikroyapısal değişkenliklerin meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu durum ise, malzemenin deformasyon davranışında ve estetiğinde olumsuzluklara yol açmaktadır. AA1050, AA3003, AA5754, AA6016, AA8111 alaşımları üzerinde yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, mikroyapısal değişkenliklerin oluşum mekanizması alaşım ve katılaşmaya etki eden döküm makinesi parametreleri bazında ortaya çıkartılmıştır. Alaşımların, kimyasal kompozisyonundaki alaşım elementlerinin miktarı ve katılaşma aralığı arttıkça, döküm esnasında kusurlu bölgeler meydana getirme olasılığı artmaktadır. Kusur oluşum mekanizmalarının anlaşılmasıyla, bu oluşumların önlenme yöntemleri belirlenmiştir. Karakterizasyon metotları olarak, metalografik numune hazırlama, kaba dağlama, optik ve stereo mikroskobi, taramalı elektron mikroskobu ile inceleme kullanılmıştır.
In Twin Roll Casting Method, the suitable combination of casting parameters for the cast alloy must be obtained. Otherwise, abnormal solidification mechanisms become effective which especially effect the solidification behaviour and conduce to the microstructural changes formation. Thus, the deformation behavior and aesthetic of the material is spoiled. Experimental studies on AA1050, AA3003, AA5754, AA6016, AA8111 alloys has been done to investigate the microstructural change formation mechanisms and relation of the occurrence with the casting parameters and the type of alloys. As the amount of alloying elements and solidification range of the alloy increases, the possibility of defect formation in casting increases. The discovery of the mechanism made it possible to generate solutions for the problem. Metallographic sample preparation, coarse etching, optic and stereo microscopic examination, SEM examination characterization methods have been used.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
İkiz Merdane Döküm Tekniği, Döküm Parametreleri, Alaşım, Mikroyapı, Kusur Oluşum Mekanizması, Twin Roll Casting Method, Casting Parameters, Alloy, Microstructure, Defect Formation Mechanism
Alıntı