Dijital Görüntü İşleme Teknikleri İle Matlab Ve Mikrokontrolör Kullanılarak İki Boyutlu Görüntünün Çizdirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
25.11.2009
Yazarlar
Dinçer, Serkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, dijital görüntü işleme algoritmaları kullanılarak bir görüntünün çizdirilmesi sağlanmıştır. Dijital görüntü işleme tekniklerinden görüntünün bulanıklaştırılması, gürültülerinin giderilmesi ve kenarlarının belirlenmesi için bazı algoritmalar kullanılmıştır. Görüntü bulanıklaştırılması Gaussian Filtresi, gürültünün azaltılması için Median Filtresi ve kenar algılama metodu olarak Sobel metodu endüstriyel sistemimiz için en uygun çözümü üretmiştir. Çalışmanın endüstriyel bir uygulama olması için mikrokontrolör ve step motorlar kullanarak 3 eksende hareket eden bir sistem tasarlanmıştır. Sistem bir WebCAM’den alınan ya da mevcut görüntüye ait kenar bilgisini en iyi çözüm ile ortaya koyarak görüntüye ait kenar bilgisinin A4 kâğıda çizdirilmesi sağlanmıştır.
In this thesis, different algorithms of Digital Image Processing have been used by processing an image. Some algorithms of digital image processing have been used to blur the image, decrease the noise and detect the edges of the image. The Gaussian Filter to blur the image, The Median Filter to decrease noise of the image, Sobel Metod to detect edges of the image were provide optimum solution for the industrial system. The industrial system that used microcontroller and step motors was designed to move through the 3 axis. The system was generated edges of an image provided by WebCAM or user’s computer as optimum solution and plotted the edges on the A4 paper.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Dijital Görüntü İşleme, Kenar Algılama, Mikrokontrolör ve Step Motor, Digital Image Processing, Edge Detection, Microcontroller and Step Motor
Alıntı