Adhoc Ağ Tasarımı Ve Gerçeklenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Terliksiz, Anıl Suat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
In this study an ad hoc network is implemented for collecting multi sensor data. Although, I started with implementing a multi sensor data network, which is required for an earthquake forecast project that has been carried out at Istanbul Technical University, the implemented system is flexible enough to work as a generic ad hoc network. There are two important issues in an ad hoc network implementation: MAC protocol and routing protocol. Having done a literature survey on MAC and routing protocols, I decided to implement a MAC layer using CSMA and I designed a proactive routing protocol based on in which each node keeps information about all nodes in the networks and the cost (hop number).
Bu tez çalışmasında çoklu duyarga verilerini toplamak üzere bir ad hoc ağ gerçeklenmiştir. Toplanacak olan çoklu duyarga verileri İstanbul Teknik Üniversitesinde yürütülmekte olan kayaç gerginlik izleme yöntemi ile deprem tahmini projesinde kullanılacaktır. Gerçeklenen sistem genel bir ad hoc ağ olarak kullanılabilecek esnekliğe sahiptir.Ad hoc ağ gerçeklenmesinde iki önemli etken bulunmaktadır: MAC protokolu ve yönlendirme protokolu. Bu tez çalışmasında. günümüze kadar olan süreçte telsiz ağlar için literatürde önerilmiş olan MAC ve yönlendirme protokolleri incelenmiştir. Gerçeklenen ad hoc ağda MAC katmanı için CSMA yaklaşımı kullanılmıştır. Yönlendirme protokolu için ağdaki tüm düğümlerle ilgili bilgiyi ve bu düğümlere olan uzaklığı sekme sayısı cinsinden saklayan proaktif bir protokol tasarlanmıştır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
telsiz ağlar, ad hoc ağlar, sensör ağlar, MAC protokolleri, ağ gerçeklenmesi, yönlendirme protokolleri, wireless network, ad hoc networks, sensor networks, MAC protocols, network design, routing protocols
Alıntı