Manyetik Sıçratma Yöntemi İle Üretilen Mo-n-ag Nanokompozit Kaplamaların Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Turutoğlu, Tuncay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Nanokompozit ince filmler sahip oldukları çok iyi mekanik özelliklerden dolayı sürtünme ve aşınma uygulamalarında kullanılabilir. Nanokompozit ince filmler birçok yöntemle üretilebilir. Bu çalışmada, manyetik sıçratma yöntemi kullanılarak HSS altlıklar üzerine γ-Mo2N-Ag nanokompozit ince filmler kaplanmış ve kaplamanın gümüş içeriğinin γ-Mo2N-Ag nanokompozit ince filmlerin mekanik ve yapısal özelliklerini nasıl etkilediği incelenmiştir.
Nanocomposite thin films can be used in wide range of tribological applications because of their very good mechanical properties. Nanocomposite thin films can be produced by various deposition techniques. In the present study, HSS substrates were coated by γ-Mo2N-Ag nanocomposite thin films with different Ag contents by magnetron sputtering technique. The effects of Ag content on mechanical and structural properties of γ-Mo2N-Ag nanocomposite thin films were investigated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
molibden nitrür, gümüş, nanokompozit ince filmler, manyetik sıçratma, aşınma, molybdenum nitride, silver, nanocomposite thin films, magnetron sputtering, wear
Alıntı