Kalite Fonksiyonlarını Geliştirme, Olası Hata Türü Ve Etkileri Analizi Ve Deneylerin Tasarımı Tekniklerinin Entegre Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karakuş, Derya Çivitcioğlu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, eşzamanlı mühendislik kavramı kapsamında, Kalite Fonksiyonları Geliştirme, Olası Hata Türü ve Etkileri Analizi tekniklerinin entegre bir kullanılarak, otomotiv sanayiinde üretimi yapılmakta olan jant üzerinde ömür değerinin uzatılması için, kaynak parametreleri optimize edilmiştir. Öncelikle müşterinin sesine kulak verme ilkesi doğrultusunda yapılan Kalite Fonksiyonları Geliştirme çalışmasında ömür değerinin uzatılması gerektiği saptanmıştır. Ömür üzerinde en büyük etkiye kaynağın sebep olduğu yapılan Olası Hata Türü ve Etkileri Analizi çalışması ile belirlenmiştir. Daha sonraki aşamada, kaynak parametreleri ve seviyeleri belirlenmiş ve Taguchi’ nin “Nominal En İyidir” mantığından hareket ederek, her parametre için S/N bulunarak, parametreler optimize edilmiştir. Yapılan doğrulama deneyi sonucunda ömür değerinin uzadığı görülmüştür.
In this study by using QFD, FMEA and DOE techniques all together in the frame of concurrent engineering the rim which is manufactured by the automotive industry, is studied in the means of increasing its usage life at first in the QFD study according to principle of listening to the voice of the customer, it has been determined that the usage life of the rim has to be increased. The FMEA study has shown that the most importante factor on usage life of the rim is welding. In the next step, welding parametres and levels have been determined and starting from the Taguchi’s point of logic “ The nominal is the best “ for each parameter the S/N rations have been calculated and these parametres have been optimized. By means of statistical proof, it has been proved that the usage life of the rim has increased.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Kalite Fonksiyonları Geliştirme, Olası Hata Türü ve Etkileri Analizi, Deneylerin Tasarımı, Quality Function Deployment, Failure Mode Effects Analysis, Design of Experiment
Alıntı