Bilgisayar Teknolojilerinin İlköğretim Öğrencilerinin Tasarım Eğilimlerinin Gelişimindeki Rolü

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-05
Yazarlar
Mollamehmetoğlu, Merve
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tasarım bölümlerini tercih eden öğrenciler, mevcut merkezi sistem uygulaması nedeniyle, bölümlere konu hakkında fazla bilgi sahibi olmadan ve konu hakkında alt yapı hazırlama olanağı bulamadan gelmektedirler. Bu durumda, ciddi bir adaptasyon süreci ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Türkiye eğitim şartları göz önünde bulundurulduğunda, rehberlik servisleri mesleki eğilim testleri uygulaması, bu uygulamaların takibi ve sonuç doğrultusunda yönlendirme bakımından zayıf kalmaktadırlar. Bu noktada bu eğilimleri tespit etmek ve öğrencileri yönlendirmek bakımından ne gibi alternatif yollar uygulanabilir diye düşünülmüştür. Bu çalışmada eğitsel bilgisayar uygulamalarının ve oyun tabanlı tasarım yazılımlarının ilköğretim öğrencilerinin tasarım eğilimlerinin tespit edilebilmesindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, bir ilköğretim okulunun her kademesinden bir şubede, öğrencilerin bilgisayarla olan ilişkilerini ölçebilmek, ne kadar süreyle, en çok hangi aktivite için kullandıklarını belirleyebilmek ve tasarım bölümünde okumak isteyenleri ayırabilmek için bir ön anket çalışması yapılmıştır. Anket sonucunda seçilen 40 öğrenci ile çalışmanın amaçlarını destekleyecek özelliklerde, oyun tabanlı bir tasarım yazılımı olan “HomeStyler” aracılığıyla birebir uygulamalar yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Alınan sonuçlar bu tür oyun tabanlı tasarım yazılımlarının, bu eğitim seviyesinde öğrencilerin eğilimlerinin ve ilgi alanlarının tespit edilebilmesinde kullanılabileceği yönündedir. Uygulama ortamı öğrencilerin çoğunun hoşuna gitmiştir ve eğlenmelerine ek olarak öğrenme de sağlamıştır. Görüşülen öğrencilerin tamamı böyle ortamlarda çalışmaya ve öğrenmeye devam etmek istediklerini belirtmişlerdir. Ortam öğrencilerin kaygısını azaltmış, onların bireysel öğrenmelerine yardımcı olarak kendi öğrenmelerini kendilerinin gerçekleştirmesini sağlamıştır. Ayrıca, öğrenmeyi görsel olarak desteklemiştir.
Students who prefer to have an education in any design department of the universities, making their decisions without knowing more about the subject and having enough infrastructure about design itself, because of the existing central examination system in Turkiye. This situation, raises a serious need for the adaptation process during the design education. Considering the existing educational deficiencies in Turkiye, guidance services and their application of occupational trend tests remain weak in terms of following up results. At this point, it might be right to start thinking what other alternative ways can be used, in order to identify these trends and steer students according to their tendencies. In this study, the role of game-based design software applications in improving design capability of elementary students is investigated. For this purpose, a preliminary survey was conducted in an elementary school, in order to determine the students’ relationship with the computer, how long and for which activities they are using the computer, and for to distinguish the students who wants to be a designer. According to the results of the survey, 40 students selected. After choosing the relevant game-based design software application (HomeStyler), one to one meeting has been done, and the results are evaluated. The results of the study indicates that, these kind of game-based design software applications can be used in detection of trends and areas of interests, of the elementary students. The application was appealing for the majority of the students, and they told had fun while they were learning something. All of the students interviewed stated that they want to continue to learn and work in such environments. The media, might reduce students’ anxiety, help them learn as an individual and also provides visually supported learning.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
bilgisayar teknolojileri, tasarım eğitimi, meslek eğilim tespiti, computer technologies, design education, determination of professional trends
Alıntı