Türkiye Sanayi Ve Konut Elektrik Enerji Talebinin Öngörülmesi Ve Konut Elektrik Tüketimini Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Güler, Önder tr_TR
dc.contributor.author Durak, Sezgin tr_TR
dc.contributor.department Enerji Bilim ve Teknoloji tr_TR
dc.contributor.department Energy Sciences and Technologies en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-27T12:22:36Z
dc.date.available 2017-01-27T12:22:36Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2012 en_US
dc.description.abstract Elektrik enerjisi, kullanım kolaylığı, yaygın dağıtım ağı ve temiz bir enerji olduğu için bir çok alanda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak, elektrik enerjisinin sağlanması uzun vadeli çözümlere dayanmaktadır. Dolayısıyla uzun vadede elektrik enerjisi problemleri yaşamamak için geleceğe yönelik elektrik ihtiyacının doğru bir şekilde belirlenmesi önemlidir. Yapılan tez çalışmasında Türkiye'nin konut, sanayi ve toplam net elektrik tüketimine yönelik tahmin modelleri oluşturulmuştur. Tahmin modellerinin doğruluğunu sınamak amacıyla öncelikle 1990 ? 2005 yılları arasındaki veriler kullanılarak 2006 ? 2010 yılları arasındaki elektrik tüketim değerleri tahmin edilmiştir. Tahmin edilen bu değerler, aynı yıllar arasındaki gerçekleşmiş değerler ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, 2005 yılına kadar olan verilerin kullanılması ile elde edilen EPDK tahmini de karşılaştırma ölçütü olarak kullanılmıştır. Tahmin modeli doğrulandıktan sonra 1990 -2010 yılları arasındaki veriler yardımıyla model güncellenmiştir. Güncellenen model yardımıyla 2011 2025 yılları arasındaki Türkiye'nin konut, sanayi ve toplam net elektrik tüketim değerleri tahmin edilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmı ise, konut elektrik tüketimini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yöneliktir. Bu faktörlerin istatistiksel olarak anlamlılığını test etmek amacıyla internet üzerinden Türkiye'deki kullanıcılara yönelik bir anket dağıtılmıştır. 812 kişinin vermiş olduğu cevaplara göre Aralık 2011, Ocak 2012 ve Şubat 2012 elektrik faturaları ortalaması dikkate alınarak elektrik tüketimini etkileyen faktörler tespit edilmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı çıkan 4 faktör belirlenmiştir. Bunlar; gelir, aile birey sayısı, ev büyüklüğü ve elektriğin ısınmada kullanılma oranıdır. Bu 4 faktörün kullanımıyla bir çoklu regresyon modeli oluşturulmuştur. Kullanıcıların karakteristiğini belirlemeye yönelik olarak çevre duyarlılığı, elektrik tasarrufu yapma eğilimi, kullanılan elektrik tasarruf yöntemleri gibi konular üzerinde analizler yapılmıştır. Bu analizler neticesinde yaş ile çevre duyarlılığı ve elektrik tasarrufu yapma eğilimi üzerinde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen tüm sonuçlar neticesinde Türkiye'nin gelecekteki elektrik tahmini ve elektrik tüketimini kontrol etmeye yönelik tespitler ve tavsiyeler sonuç bölümünde aktarılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Electricity is used widely on many fields because of widespread distribution network, being clean energy and ease of use. However, electricity supply is depend on long-term solutions. So, estimating of reliable future electricity demand is important not to live electiricy problems in long-term. In this thesis, estimate models for determining Turkeys residental, industrial and total (net) electricity consumption are created. Firstly, the inputs and outputs between 1990 and 2005 are used to test correctness of estimate models. Then, the electricity consumption between 2006 ? 2010 are estimated and compared with real consumpiton values. Also, EPDK estimate which is generated by using values until 2005 is used as comparision criteria. Next, the model is updated by using all values between 1990 ? 2010 after it is verified by real values and EPDK estimate. By using updated model, Turkey?s residental, industrial and total electricity consumption values between 2011 and 2025 are estimated. Second part of the thesis is for determining factors affecting residental electricity consumption. In order to test the statistical significance of these factors, a survey is distributed to users via the internet in Turkey. According to the results taken from 812 people and taking into account average electricity bills in December 2011, January 2012 and February 2012, the factors affecting electricity consumption are determined. The four factors are statistically significant. These are income, number of family member, household size and the utilization rate of electricity in heating. A multiple regression equation is formedby using these four factors. In order to determine the characteristics of users, analysis are carried out on some topics such as environmental sensitivity, a tendency to make electricity savings, electricity-saving methods used in. A significant correlation is determined between envrionmental sensitivity and age and between tendency to make electricity savings and age. As a result, Turkeys future electricity consumption estimate, factors to control electricity consumption and recommendations are described in the final section. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12846
dc.publisher Enerji Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Energy Institute en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Elektrik tr_TR
dc.subject Elektrik enerjisi tr_TR
dc.subject Enerji tr_TR
dc.subject Enerji talebi tr_TR
dc.subject Enerji tüketimi tr_TR
dc.subject Gelecek tahmin analizi tr_TR
dc.subject Tahmin tr_TR
dc.subject Tahmin modelleri tr_TR
dc.subject Tahmin yöntemleri tr_TR
dc.subject İstatistiksel enerji analizi tr_TR
dc.subject Electricity en_US
dc.subject Electrical energy en_US
dc.subject Energy en_US
dc.subject Energy demand en_US
dc.subject Energy consumption en_US
dc.subject Future guess analysis en_US
dc.subject Estimation en_US
dc.subject Estimation models en_US
dc.subject Estimation methods en_US
dc.subject Statistical energy analysis en_US
dc.title Türkiye Sanayi Ve Konut Elektrik Enerji Talebinin Öngörülmesi Ve Konut Elektrik Tüketimini Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Forecasting Of Turkey Industrial And Residential Electrical Energy Demand And Determination Of The Parameters Affecting Residential Consumption Of Electricity en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
301031046.pdf
Boyut:
1.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama