Altın İçeren Asidik Çözeltilerin Bitkisel Atıklar İle İşlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gözüak, Barış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Altın İçeren Asidik Çözeltilerin Bitkisel Atıklar ile İşlenmesi
The Process of Gold Containing Acidic Solutions with Plant Based Wastes
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Bitkisel Atık, Altın Geri Kazanımı, Arıtma, Adsorban, Plant Based Wastes, Gold Recovery, Purification, Adsorbant
Alıntı