Elektrostatik sprey yöntemi ile hiroksiapatit esaslı saf ve gümüş katkılı antibakteriyal biyoseramik gözenekli kaplamaların geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-27
Yazarlar
Gökçekaya, Özkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Normal fonksiyonlarını yerine getiremeyen vücut organ ve dokularının iyileştirilmesi ve kaybettiği fonksiyonu yerine getirebilecek yapay sistemlerle (implant ve protezler) değiştirilmesi biyomedikal uygulamalarda oldukça sık rastlanan bir durumdur. Biyoseramik malzemeler, bu implant ve protezlerin imalinde yaygın olarak kullanılır. Bu malzemeler biyoinert malzemelerdir, vücut içerisinde stabil olarak bulunabilirler. Biz çalışmamızda biyoseramik malzeme olarak Hidroksiapatit kullandık. Titanyum ve paslanmaz çelik yüzeyine hidroksiapatit kaplama geliştirdik. Yapılan çalışmalar neticesinde en düşük maliyette ve nano gözenekli bir kaplama geliştirilmeye çalışıldı. Elektrostatik sprey yöntemi kullanılarak başarılı kaplamalar gerçekleştirildi. Hidroksiapatit gümüş katkılı olarak da üretildi ve gümüşün antibakteriyellik özelliğinden yararlanıldı. Elektrostatik sprey yöntemiyle saf ve gümüş katkılı hidroksiapatit kaplanan titanyum ve paslanmaz çelik numuneler ısıl işleme (500, 700, 900oC) tabii tutulduktan sonra SEM ve XRD analizleri yapıldı.
Rehabilitation of human bodies and tissues, cannot perform normal functions, and replacing synthetic systems (implant and prothesis), gives the body normal functions that lost, these are most common uses for biomedical applications. Bioceramics are commonly used for the fabrication of such implant and prosthesis They are called bioinert materials because of these materials are stable and stay inert in the body. We used hydroxilapatite like bioceramic. We improved a coating technique to make titanium and stainless steel surface with a layer of hydroxlapatite. Coatings that we want to achieve can be fabricate by using electrostatic sprey method in our laboratory. Ag doped hydroxlapatite was produced and Ag give our coating antibacterial property. We fabricated porous Ag doped Hydroxylapatite coating with antibacterial properties on titanium and stainless steel by using electrostatic sprey method and then sintered in air 500, 700, 900oC, and the coatings were characterized by by x-ray diffraction (XRD) and scanning electron microskop (SEM).
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Biyotıp malzemeler, Elektrostatik sprey yöntemi, Biomedical materials, Elektrostatic sprey pyrolysis method
Alıntı