Korozyonun Betonarme Kolonların Deprem Performansına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Demirtaş, Bahadır
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; korozyonun betonarme kolonların deprem performansına etkisi araştırılmıştır. Bunun için; mühendislik açısından eksik yönleri olacak biçimde; düşük beton dayanımına sahip, düz donatılı ve birleşim bölgesinde etriye sıklaştırması yapılmamış kolon numuneleri hazırlanmış ve bu numuneler bir süre hızlandırılmış korozyon işlemine tabi tutularak korozyonun laboratuvar ortamında oluşturulması sağlanmıştır. Daha sonra numuneler, İTU Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarında sabit eksenel yük ve tekrarlı tersinir yatay yükleme altında denenmiştir. Göçmeye kadar zorlanmış, dayanım, süneklik, enerji yutma ve rijitlik değişimleri ile hasar oluşumları incelenmiştir. Korozyonun numunenin dayanım, süneklik ve rijitliğini negatif etkilediği gözlenmiştir. Elde edilen sonuçların ileride yapılacak araştırmalara, hızlandırma işlemi ile kısa sürede donatıların korozyona uğratılması ve korozyonun betonarme kolonların performansına etkileri bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir.
In this study, the effect of corrosion on reinforced concrete columns in regard of seismic performance of them have been investigated. The specimens have been produced to represent typical low strength structural components, which are usually encountered in Turkey. The tests have been carried out for cantilever column specimens that have average concrete compressive strength of less than 10 MPa that represents the existing structures, which were built with respect to old design codes. For a while, these columns have been subjected to accelerated corrosion to make corrosion that happens in the nature, in a laboratory. The specimens have been forced until failure. Strength, deformation, force-capacity, ductility, energy dissipation changes by the effect of corrosion have been investigated. Test results show that force-capacity, ductility, rigidity are negatively effected. It is believed that the acceleration method and the test results will be beneficial to the other researchers.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Korozyon, Betonarme, Dayanım, Süneklik., Corrosion, Reinforced Concrete, Force-Capacity, Ductility.
Alıntı