Suyla İğnelenmiş Dokunmamış Kumaşların Sınıflandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Berkalp, Ömer Berk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, suyla iğnelenmiş dokunmamış kumaşların yüzey görünümleri görüntü analiz yöntemlerinden biri olan eş-oluşum yöntemiyle incelenmiştir. Bu maksatla kumaşların görünüm sınıflandırması için özel bir görüntü ve ışık sistemi kullanılmıştır. Bu sayede suyla iğnelenmiş kumaşların ve yerlerini alacakları planlanan normal kumaşların görünüm benzerlikleri, güvenilir ve etkili bir objektif değerlendirme metodunun geliştirilmesiyle yüzey yapılarının objektif olarak ölçülebilmesi düşünülmüştür. Eş-oluşum analizi yüzey görünümü belirlemek için uygun bir gösterge oluşturmaktadır. Yüzey görünümünün belirlenmesinde kullanılan yatay ve dikey kontrast fonksiyonları ve bunların muadili güç spektral analizlerinin kullanışlı yöntem oldukları gösterilmiştir. Tüm sonuçlar kumaş görüntülerinin subjektif analizleri ile tutarlıdır. Bu method hem yüzey görünümü ve hem de peryodikliği ile ilgili güvenilir sonuçlar vermiştir.
In this study, texture analysis of hydroentangled nonwovens are studied by one of the image analysis method named as co-occurence method. From this point, the intention in this research is to develop an optical method and a turnkey imaging system for classifying texture in hydroentangled fabrics. So as to compare the texture similarity of hydroentangled fabrics and those of fabrics they are to replace objectively by measuring surface properties for the purposes of developing a reliable and efficient objective evaluation method for assessing hydroentangled fabrics. Co-occurrence analysis is a good indicator for determining the surface texture properties. It is demonstrated that horizontal and vertical contrast functions and their respective power spectral analysis data will provide a useful tool for quantifying texture. All results are consistent with subjective analysis from the fabric images. This method has given reliable results for both texture and periodical analysis.
Açıklama
(Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
(PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Suyla iğnelenmiş dokunmamış kumaş, görüntü analizi, eş-oluşum yöntemi, görünüm, Hydroentangled nonwovens, image analysis, co-occurence method, texture
Alıntı