Changing Ways Of Self-expression: The Legacy Of Romanticism In Twentieth-century American Art Music

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Özer, Erkin Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Romanticism, from the nineteenth century onwards, dominated the artistic perception, mindset of creativity and even the ways of appreciation towards artworks by the public. It can mean so many things that it does not mean anything to many people, as its definition is considered to be highly problematic. Roughly, Romanticism represents the values of emotional expression, love of nature, individualism, nostalgia and many other aspects of interest. Coming to life in literature and painting, Romanticism passed through music limitlessly manifesting itself. Romantic Music not only directed the whole musical trend of the nineteenth century, it also played a leading role in the genesis of contemporary approaches like Serialism, Modernism and Minimalism. In this thesis, the elements which identify Romanticism will be examined, and the place that it occupied in the center of twentieth century will be studied with its causes
Romantizm, on dokuzuncu yüzyıldan itibaren günümüze kadar sanatsal algıyı, düşünce yapısını ve hatta halk üzerindeki beğeni anlayışını domine etmiştir. Romantizm o kadar çok anlama gelebilmektedir ki birçoğuna göre aslında hiçbir anlama gelmemektedir, bu da bu akımın tanımlanmasını problematik bir hale getirmektedir. Kabaca Romantizm, duygusal ifade, doğa sevgisi, bireycilik, eskiye özlem ve bunun gibi değer yargılarını temsil etmek etmektedir. Edebiyat ve resim sanatlarında yaşam bulmuş olan Romantizm, buradan müziğe geçerek kendini sınırsızca gösterebilme imkanı bulmuştur. Romantik müzik sadece on dokuzuncu yüzyıl müziğine yön veren ana akım olmakla kalmayıp, Serializm, Modernizm, Minimalizm gibi güncel yaklaşımların özünde de önemli rol oynamaktadır. Tezimde Romantizmi tanımlayan elementler incelenerek, 20. yüzyıl müziğinin merkezinde tuttuğu önemli yer nedenleri ile beraber araştırılacak. Giriş bölümünden sonra Romantizmin kökenleri, felsefe, edebiyat ve resim içinde tuttuğu yerler ile beraber yorumlanacak. Bunun devamında akımın müzikal kökleri ve stilistik bakış açısı, Barok ve Klasik dönemin önde gelen bestecilerinin etkileri ile beraber sunulacak, Romantik müziğin getirdiği yenilikçi fikirler aktarılacak.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Music, Müzik
Alıntı