Galvanizli Çelik Sacların Ark Kaynaklı Bağlantılarının Mekanik Ve Korozyon Davranışlarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ören, C. Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada DIN 1623’e uygun sıcak daldırılmış USt-12 çeliği kullanılmıştır. Kaplama ağırlığı 99 ve 174 gr/m2 arasında değişiklik göstermiştir. Galvanizli çelik saclar örtülü elektrod ile elektrik ark kaynağı, gazaltı kaynağı ve sert lehim teknikleri kullanılarak küt alın, bindirme ve tek iç köşe birleştirme türlerinde kaynak edilmiştir. Örtülü elektrod ile elektrik ark kaynağında sarf malzemesi olarak rutil, rutil-selülozik, selülozik ve bazik elektrodlar kullanılmıştır. Gazaltı kaynağında sarf malzemesi olarak SG2 tel elektrod ve koruyucu gaz olarakda CO2 gazı kullanılmıştır. Kaynak işleminden sonra görsel inceleme yapılmıştır. Kaynaklı her parçadan alınan numuneler metalografik çalışma, çekme deneyi, katlama deneyi ve tuz püskürtme deneylerine tabi tutulmuştur. Ayrıca kaynak parametreleri kaynakların mukavemeti ve korozyon dayanımlarını arttırmak için optimize edilmiştir. Son olarakda, araştırma sonuçları Türkiye endüstrisi ve ekonomisine katkıları değerlendirilmiştir.
In this study, hot-dip galvanized 3 mm thick steel sheets of DIN 1623 USt-12 were used. The coating weight differed between 99 and 174 gr/m2. Galvanized sheets were welded in the form of spuare edge butt, lap and single fillet welds using SMAW, GMAW and soldering processes. In SMAW process welding consumables were rutile, rutile-cellulose, cellulose and basic electrodes. For the GMAW process the welding consumables were SG2 wire electrodes and CO2 were used as shield gas. After the welding operation visual inspections were made. Metallografic examination, tensile test, bending test and salt-spray corrosion test were carried out on the specimens which are taken from each welded sheets. Also, welding parameters were optimized in order to improve strength of welds and corrosion resistance. Finally, research results were considered as the assistance of Turkish industry and economy.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Galvanizli çelik, Örtülü elektrod ile Elektrik Ark Kaynağı, Gazaltı Kaynağı, Sert Lehim, Korozyon, Galvanized Steel, SMAW, GMAW, Soldering, Corrosion
Alıntı