Bakır-nikel (cuni) Ve Bakır-nikel-indiyum (cuniın) Alaşım Nanopartiküllerinin Ultrasonik Sprey Piroliz (usp) Ve Hidrojen Redüksiyonu (hr) Yöntemi İle Üretilmesi

dc.contributor.advisor Gürmen, Sebahattin tr_TR
dc.contributor.author Apaydın, Ramazan Oğuzhan tr_TR
dc.contributor.authorID 10002692 tr_TR
dc.contributor.department Malzeme Bilimi ve Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Material Science and Engineering en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-06-11 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:55:39Z
dc.date.available 2015-05-21T13:55:39Z
dc.date.issued 2013-06-13 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Son yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ve günümüzde çok ciddi yatırımlar ve çalışmalarla sürdürülmekte olan “Nanoteknoloji” çalışmaları, malzemelerin boyutlarının küçüldükçe özelliklerinin ne kadar değişebileceğini göstermiş ve gelecek vaad eden en önemli teknolojiler arasındaki yerini almıştır. Gelişmiş ve güvenilir teknolojik araçlar sayesinde yapılan karakterizasyon ve üretim çalışmaları ile desteklenen nanoteknoloji çalışmaları sayesinde birçok yeni malzemenin üretilmesi ve mevcut malzemelerin özelliklerinin geliştirilmesi mümkün duruma gelmiştir. CuNi ve CuNiIn alaşımları özellikle uzay-havacılık sektörleri başta olmak üzere, yakıt pilleri, sensör uygulamaları, manyetik malzemelerin üretilmesi, çeşitli organik bileşiklerin parçalanması, bölgesel ve hipotermik kanser tedavisi, pompa, valf, ısı dönüştürücüleri gibi parçalarda da kullanım bulmaktadır. Bu tez çalışmasında, bakır-nikel (CuNi) ve bakır-nikel-indiyum (CuNiIn) alaşım partikülleri Ultrasonik Sprey Piroliz (USP) ve Hidrojen Redüksiyonu (HR) yöntemi ile nano boyutta yüksek safiyetteki bakır, nikel ve indiyum tuzlarından hazırlanan farklı konsantrasyonlardaki başlangıç çözeltilerinden üretilmiştir. Bakır-Nikel alaşımlarının üretilmesi amacıyla bakır ve nikel tuzlarından 0,1; 0,3 ve 0,5 M başlangıç konsantrasyonlarına sahip başlangıç çözeltileri kullanılırken, Bakır-Nikel-İndiyum alaşımlarının üretilmesi amacıyla da 0,1 M ve 0,3 M başlangıç konsantrasyonuna sahip çözeltiler hazırlanmıştır. Termodinamik incelemeler sonucunda deney sıcaklıkları 700; 800 ve 900 oC olarak belirlenmiştir. Diğer deney parametreleri ise 1,7 MHz ultrasonik frekans ve 0,5 L/dak sabit gaz (H2) akışı şeklindedir. Elde edilen partiküller X-Işınları Difraktometresi (XRD), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Enerji Dağılım Spektroskopisi (EDS) kullanılarak karakterize edilmiştir. Yapılan analizler sonrasında Elde edilen sonuçlar kristalizasyonu tamamlanmış, mikron altı boyutta, küresel morfolojiye sahip partiküllerin üretilmiş olduğunu göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract Nanotechnology showed up in the second half of the last century and nowadays studies are continued with serious investments. It showed that the properties of the materials can be changed by decreasing the dimensions and became one of the most important technologies with a promising future. With advanced and reliable characterization and production activities, supported by technological tools, it has become possible to product new materials and to develop the properties of existing materials. CuNi and CuNiIn alloy particles find applications in particular sectors, including aerospace, fuel cells, sensor applications, the production of magnetic materials, a variety of decomposition of organic compounds, regional and hypothermic treatment of cancer, pumps, valves, heat exchangers and etc. In this thesis study, copper-nickel (CuNi) and copper-nickel-indium (CuNiIn) alloy particles were produced from their high purity salts by Ultrasonic Spray Pyrolysis (USP) and Hydrogen Reduction (HR) method. For the production of copper-nickel (CuNi) alloys precursor solutions with 0.1 M, 0.3 M and 0.5 M concentrations and for the production of copper-nickel-indium (CuNiIn) alloy particles precursor solution with 0.1 M and 0.3 M concentrations were used. Thermal reduction temperatures were determined as 700, 800 and 900 oC after thermodynamic investigations. Other experimental parameters are 1.7 MHz ultrasonic frequency and 0.5 L/min gas (H2) flow rate. Particles obtained from the experiments were characterized by X-ray diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). Results showed that well-crystallized, submicron, spherical particles were produced. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2743
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject alaşım nanopartikülleri tr_TR
dc.subject CuNi tr_TR
dc.subject CuNiIn tr_TR
dc.subject ultrasonik sprey piroliz tr_TR
dc.subject alloy nanoparticles en_US
dc.subject CuNi en_US
dc.subject CuNiIn en_US
dc.subject ultrasonic spray pyrolysis en_US
dc.title Bakır-nikel (cuni) Ve Bakır-nikel-indiyum (cuniın) Alaşım Nanopartiküllerinin Ultrasonik Sprey Piroliz (usp) Ve Hidrojen Redüksiyonu (hr) Yöntemi İle Üretilmesi tr_TR
dc.title.alternative Production Of Copper-nickel (cuni) And Copper-nickel-indium (cuniin) Alloy Nanoparticles By Ultrasonic Spray Pyrolysis (usp) And Hydrogen Reduction (hr) Method en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13550.pdf
Boyut:
2.88 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama