Demir Oksit Peletlerden Linyit Kömürü Kullanılarak Sünger Demir Üretim Koşullarının İncelenmesi.

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Geçim, Mustafa Kemal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, sünger demir üretimine uygun koşulların saptanması amacıyla; Cfix/Fetop oranı, sıcaklık ve süre olarak çalışma parametreleri seçilmiş ve bu parametrelerin sünger demir üretimine etkileri incelenmiştir. Deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, sünger demir üretimi için optimum çalışma parametrelerinin verilmesi mümkündür. Redükleyici madde olarak Soma-Kısrakdere linyit kömürü kullanılarak Cfix/Fetop oranının 0,32 olması halinde 1050 0C redüksiyon sıcaklığında 40 dakika redüksiyon süresinde % 97 civarında metalizasyon derecesine ulaşılmıştır. Redükleyici madde olarak Tunçbilek linyit kömürü kullanıldığında benzer metalizasyon Cfix/Fetop oranının 0,40 olması halinde 1050 0C redüksiyon sıcaklığında 60 dakika redüksiyon süresinde elde edilmiştir. Redükleyici madde olarak Oltu-Balkaya linyit kömürü kullanılarak Cfix/Fetop oranının 0,40 olması halinde 1100 0C redüksiyon sıcaklığında 60 dakika redüksiyon süresinde % 95 civarında metalizasyona ulaşılmıştır. Bu değer, endüstriyel uygulamalar için verilen değerlerle uyum sağlamaktadır.
In this study, optimum conditions for producing sponge iron with solid reductant were investigated. In the experimental studies different operation parameters were selected being Cfix/Fetop ratio, temperature and time, respectively. The optimum reduction parameters were determined as 1050 0C and 40 minutes using Sivas-Divrigi pellets as raw material and Soma Lignite coal with 0,32 Cfix/Fetop ratio. Under these conditions, the metallization degree is about 97 %. Optimum reduction parameters were determined as 1050 0C and 60 minutes using Sivas-Divrigi pellets as raw material and Tuncbilek Lignite coal with 0,40 Cfix/Fetop ratio. Similar metallization is obtained as it was in Soma-Kısrakdere Lignite coal. The optimum reduction parameters were determined as 1100 0C and 60 minutes using Sivas-Divrigi pellets as raw material and Oltu-Balkaya Lignite coal with 0,40 Cfix/Fetop ratio. Under these conditions, the metallization is about 95 %. In terms of technology, these values of operation are well enough.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
çelik üretimi, hurda, alternatif hammadde, steel production, scrap, alternative raw material
Alıntı