Raylı Ulaşım Sistemlerinde Anklaşman Algoritması Tasarımı Ve Otomat Yaklaşımı İle Otomatik Kod Üretme

thumbnail.default.alt
Tarih
02.07.2010
Yazarlar
Sonat, Arcan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezin temel amacı, anklaşman sistemi için otomat modelleme biçimi kullanılarak modüler bir algoritma tasarımı yapılmasıdır. Bu çalışmada anklaşman algoritması tasarımının adımları detaylı bir biçimde anlatılmaktadır. Ele alınan örnek bir istasyon için oluşturulan anklaşman tablosunu gerçekleyecek olan anklaşman algoritması, bu istasyon için geliştirilen bir yazılım simülatörü vasıtası ile test edilmiştir. Tezde, otomat modelinden Programlanabilir Lojik Kontrolör (PLC) kodu elde edilirken, literatürde “çığ etkisi” olarak bilinen sorun da engellenmektedir. Bu sorunu engellemek için bir matematiksel denklem tanıtılmaktadır. Ayrıca başlangıç durumuna kurmada, otomatların tek bir çevrim için birden fazla durumda olması veya hiçbir durumda olmaması tespit edilmektedir. Bu sorunu önlemek için yeni bir yöntem önerilmektedir. Bu çalışmada, tasarlanan otomat modelinden PLC için otomatik otomat kodu oluşturulması ve PLC programı için otomatik değişken isimleri üretilmesi için Microsoft Visual Basic ortamında yazılımlar geliştirilmiştir. Bu yazılımlar sayesinde, farklı istasyonların anklaşman algoritması tasarımlarının daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
The fundamental objective of this thesis is to design a modular algorithm for interlocking systems using automata. The steps of designing interlocking algorithm are explained in detail. Interlocking algorithm that realizes the control table generated for a sample station layout is tested by the virtue of a software simulator developed specially for this station. In this work, while Programmable Logic Controller (PLC) code is obtained from automaton model, the issue known as avalanche effect in literature is prevented. A mathematical equation is introduced in order to avoid this problem. Furthermore, as setting automata to initial state, being in more than one state or not even one state for a single cycle is detected. A new method is suggested to eliminate this matter. In this study, programs are developed on Microsoft Visual Basic in order to form PLC code from automaton model and generate variable names for Silworx PLC program automatically. Interlocking algorithm of different station layouts can be achieved fast and easy via the proposed programs.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Sinyalizasyon sistemleri, anklaşman, anklaşman algoritması, otomat, PLC, Signalization system, interlocking, interlocking algorithm, automata, PLC
Alıntı