802.11 Telsiz Yerel Bilgisayar Ağlarında Güvenlik

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bayraktar, Zafer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Telsiz bilgisayar ağları sağladığı kolay kurulum, gezginlik gibi avantajlarıyla kullanıcıların ilgisini çekmektedir. Telsiz yerel bilgisayar ağlarında yaygın olarak kullanılan telsiz yerel bilgisayar ağı standardı IEEE 802.11 standardıdır. Aktarım ortamı olarak kullanılan hava ortamının herkes tarafından erişilebilir ve izlenebilir olması telsiz bilgisayar ağlarının kullanıcı veri gizliliğini sağlamasını şart koşar. Tez çalışmaları kapsamında gerek IEEE 802.11-1999 standardında tanımlı güvenlik mekanizmalarının neler olduğu ve sorunları incelenmiş gerekse yeni duyurulan telsiz bilgisayar ağları güvenlik standardı IEEE 802.11i’ in getirdiği mekanizmalar ve güvenlik önlemleri incelenmiştir. Ayrıca 802.11 ağları için bir benzetim programı yazılmıştır. Hazırlanan benzetim yazılımı ile 802.11 ağları bilgisayar ortamında gerçeklenmiş ve bir kullanıcının haberleşmeye geçiş aşamaları gösterilmiştir. Yeni önerilen veri kapsülleme mekanizmalarının da gerçeklendiği benzetim yazılımı böylelikle 802.11i standardının getirmiş olduğu tüm yenilikleri kapsar. Hazırlanan benzetim yazılımı ile 2004 yılında duyurulmuş olan 802.11i güvenlik mimarisi incelenmiş ve getirdiği mekanizmalar ele alınmıştır. Böylelikle çok yeni bir standart olan IEEE 802.11i-2004 standardının tüm adımları ayrıntılı olarak analiz edilmeye ve olası eksikleri bulunmaya çalışılmıştır.
Nowadays, wireless computer networks catch the attention of many customers with their advantages. Widely used wireless local area computer network is IEEE 802.11 standard. In addition to their various advantages, wireless computer networks are expected to provide with data security. This thesis studies the security protocol in IEEE 802.11-1999 standard and investigates the related problems along with the new security protocol and its measure in the new 802.11i standard. Also, a simulation program is written for the 802.11 networks. In this program, 802.11 wireless networks are simulated on a computer environment and the stages of a user communication over the network are shown. This simulation program mimics and runs all the new security measures announced in 802.11i standard including the new data encapsulation mechanism. The security architecture and other mechanisms of new 802.11i standard are investigated individually in this thesis. Thus, this thesis sequentially analyses each step of the new standard and explores the security shortcomings.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Telsiz Yerel Bilgisayar Ağları, 802.11, Güvenlik, WEP, 802.11i, EAP, EAPOL, TKIP, CCMP, Wireless Local Areal Network, 802.11, Security, WEP, 802.11i, EAP, EAPOL, TKIP, CCMP
Alıntı