Alüminyum Enjeksiyon Döküm Kalıplarında Sıvı Metal-kalıp Etkileşimine Yüzey İşlemlerinin Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İlter, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Aluminyum enjeksiyon döküm üretiminde kullanılan kalıplar, yüksek hızdaki ergimiş alüminyum alaşımına ve yüksek basınca maruz kalırlar. Ergimiş metal hazne içerisine boşaltılıp yüksek hız ve basınçta kalıp içerisine enjekte edilir. Bu proses sonunda kalıp yüzeyleri korozyon, erozyon ve yapışma gibi farklı hasarlara uğrar. Bu çalışmada, AISI H13 kalite sıcak iş takım çeliği kullanılmıştır. Seçilen bu çelik ısıl işlem ile sertleştirilip yüzeyi oksit, nitrür, krom nitrür ve krom karbür ile kaplanmıştır. Yüzey işlemi uygulanmış ve uygulanmamış numuneler, alümina pota içerisinde 680 °C’ye set edilmiş fırında ergitilen ETİAL 160 alüminyum alaşımı içerisine daldırılmıştır. 2,4,6,8 saatlik süreler sonunda sıvı alüminyum alaşımının, numunelerin yüzeylerinde oluşturduğu hasarlar incelenmiştir.
The mould materials used in the aluminum injection die casting, contacting with high velocity molten metal alloys and high pressure. Molten metals, pouring into the shot sleeve and injected through the die with high velocity and high pressure. After this process the die surface subjected to different deformation like, corrosion, erosion and soldering. In this research, AISI H13 hot work tool steels are used. The chosen steel samples were hardened, the surface of the samples were coated with oxidation, nitriding, chromium nitriding and chromium carburizing. Samples coated or not coated were both immersioned to alumina crucible that was set at 680 °C with molten ETİAL 160 aluminum alloys. Then its investigated how the molten aluminum affect the surface within 2, 4, 6, 8 hour intervals.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Enjeksiyon döküm, sıcak iş takım çeliği, sıvı alüminyum, Injection die casting, hot work tool steels, molten aluminum
Alıntı