Alüminyum Matrisli Bor Karbür Takviyeli Kompozitlerin Aşınma Ve Korozyon Davranışlarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Meydanoğlu, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Alüminyum alaşımları mühendislik ve yapı malzemesi olarak yaygınca kullanılmaktadır. Düşük yoğunlukları ve yüksek mukavemet/yoğunluk oranları Al alaşımlarının en önemli karakteristik özellikleridir. Al alaşımlarının mekanik özellikleri takviye malzemesi ilavesi ile yüksek oranda geliştirilebilir. Al matrisli kompozitlerin kullanım alanlarına örnek olarak havacılık, otomotiv ve spor sektörleri verilebilir. Bu çalışmada, 7075 Al alaşım matrisli B4C takviyeli kompozitlerin aşınma ve korozyon davranışları incelenmiştir. Kompozit malzemeler ticari 7075 Al talaşı ile farklı tane boyutuna sahip B4C partiküllerinin sıcak preslenmesi ile elde edilmiştir. Kompozitlerin aşınma davranışları, disk üzerinde bilya aşınma test cihazında 1N normal yük altında Al2O3 ve çelik toplar kullanılarak normal atmosferik koşullarda yapılan aşınma testleri ile hacim kaybı cinsinden belirlenmiştir. Korozyon testleri, kompozitleri ISO 11846 standardında belirtilen çözeltiye daldırarak, oda sıcaklığında 24 saat tutulması süretiyle yapılmıştır. Korozyon sonuçları kompozit numunelerde oluşan kütle kayıbına göre değerlendirilmiştir.
Aluminum alloys are all widely used as engineering and construction materials. The important characteristics of Al alloys are their light weight and high specific strength. The mechanical properties of Al alloys can be greatly enhanced by incorporating reinforcing particles to form Al alloy-based metal matrix composites. Possible applications include air-frame components, automotive engines, transmission and brake disc components and bicycle frames. In this study, wear and corrosion behaviors of 7075 Al alloy matrix B4C particle reinforced composites were examined. Composites were manufactured by hot pressing of commercial grade Al 7075 alloy chips blended with 10 wt.% B4C particles in different sizes. Wear behavior of composites were determined a ball-on disc type wear tester by rubbing Al2O3 and steel balls under normal load of 1N at normal atmospheric conditions. Corrosion tests were carried out by immersing the composites in a corrosive solution prepared according to ISO 11846 standard for 24 hours at room temperature. The results of the corrosion tests were evaluated according to the weight loss method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
alüminyum matrisli kompozit, aşınma, B4C, kompozit, aluminum matrix composite, B4C, composite, wear
Alıntı