Pycnoporous Sanguineus Lcc1 Lakkazının T1 Bölgesi Yakınındaki Aminoasıtlerin Etkiler

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2013-07-23
Yazarlar
Tetik, Bilal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Lakkazlar (benzenediol: oxygen oxidoreductase; EC 1.10.3.2) lignin ilişkili fenolik ya da nonfenolik bileşiklerin oksidasyonlarını oksijenin suya indirgenmesi aracılığıyla katalizleyen çoklu bakır oksidaz proteinlerinin üyesidirler. Lakkazlar çeşitli substratları okside edebilme özelliklerinden dolayı farklı biyoteknolojik uygulamalarda rol oynayan enzimler olarak son yıllarda ön plana çıkmaktadırlar. Literatürde lakkazların aktif bölgeleriyle ilgili yapılan daha önceki çalışmalar yüksek redoks potansiyeline sahip lakkazların T1 bölgesi yakınında korunmuş histidin aminoasidinin bulunduğunu ve ilk elektron transferinin bu histidinin hidrofobik yan zincirleriyle aracılığıyla olduğunu göstermiştir. Bu korunmuş hisitidinin hemen yanında lösin-glutamat-alanin üçlü peptidini bulundurduğunu, düşük redoks potansiyeline sahip enzimlerde ise aynı bölgede valin-serin-gilisin aminoasitlerinden oluşan bir üçlü peptid bulundurduğu ortaya çıkarılmıştır. İlgili tekli amino asit değişikliklerinin enzimin substrata olan ilgisini azaltması, psLcc1 lakkazında lösin-glutamat-alanin üçlü peptidinin substrat bağlanmasında önemli bir rol üstlendiği fikrini güçlendirmiştir.
Laccase (p-diphenol:oxygen oxidoreductase, EC 1.10.3.2) is a copper-including oxidase that fulfills reduction of molecular oxygen to water bypassing a stage of hydrogen peroxide production. Laccases usually contain four copper atoms which are situated in three distinct domains: one is type-1 (T1), the other one is type-2 (T2), and two is type-3 (T3) copper ions. The oxidation of the substrates takes place in the type-1 copper site, and internal electron transfer occurs from type-1 to type-2 and type-3 coppers. Briefly, this study allowed us to elucidate the significant effect of LEA tripeptide segment near the T1 Cu site on the kinetic properties of laccase enzyme.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
lakkaz, pycnoporous sanguineus, yüksek redoks potansiyeli, laccase, pycnoporous sanguineus, high redox potential
Alıntı