The Singing Body: The Embodiment Processes In The Transmission Of Musical Knowledge - A Case Study Of Prof. Dr. V. Balaji

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Büyükköksal, Aslı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This thesis explores the embodiment processes I have experienced during my study period of violin in guru-shishya parampara (master-disciple tradition) with Prof. Dr. V. Balaji, in Varanasi, India. I investigate the issue as a case study through examining his teaching methodology, pedagogical approach, the spiritual/religious setting in Dr. V. Balaji's space, and the mutual engagement by both the teacher and the student. Reviewing the works about Asian music and embodiment until now, with this research, I hope to fill the gap of an elaborate up-to-date study focusing on the transmission of musical knowledge with an embodiment approach.
Bu tezin amacı, Hindistan'ın Varanasi şehrinde Prof. Dr. V. Balaji'yle deneyimlediğim keman üzerine öğrenimi esas alarak, müzikal bilginin aktarımında bedenselleşme süreçlerini incelemektir. Hint Klasik Müziği öğretimi, geleneksel olarak hocanın evinde gerçekleşmektedir ve bu sisteme Hindu geleneğinde guru-şişya (usta-çırak) sistemi denmektedir. Guru-şişya sistemindeki öğretim teknikleri, pedagojik özellikler, ruhani/dini arka plan ve sosyo-kültürel özelliklerin birleşimiyle bedenselleşme süreçleri, müzikal ifadenin aktarımında önemli bir rol oynamaktadır. Bu tez, bedenselleşme süreçlerinin derinlemesine bir incelemesini kendi öğrenim sürecimden yola çıkarak, Prof. Dr. V. Balaji üzerine bir vaka incelemesi çerçevesinde müziğin ruhani/dini arka planı üzerine araştırmalar, Klasik Hint Müziği ve bedenselleşme teorilerinden oluşan bir iskelete oturtarak yapmaktadır.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Music, Müzik
Alıntı