Gevşeme temelli kenar belirleme algoritması

thumbnail.default.alt
Tarih
1998-02-11
Yazarlar
Güngör, Güray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada esas olarak, görüntü işleme konusunda temel öneme sahip kenar belirleme işlemlerine yer verilmiştir. Ayrıca görüntü iyileştirme konusuna da değinilmektedir. Ele alınan görüntülerdeki bozucu etkiler ve bu etkilerin giderilmesi için kullanılabilecek çeşitli teknikler, ilk olarak anlatılmıştır. Daha sonra çeşitli kenar belirleme algoritmalarına değinilmiştir. Bu tezin ana konusunu oluşturan gevşeme düşüncesi genel olarak anlatılmıştır. Sonra gevşeme düşüncesi ile kurulu metodlardan bahsedilmektedir. En son olarak da kenar belirleme amacıyla oluşturulan gevşeme düşüncesine dayalı bir metod verilmiştir. Metoddan elde edilen deneysel sonuçlar, diğer bazı kenar belirleme algoritmalarının sonuçlan ile karşılaştırılmıştır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans)-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Anahtar kelimeler
algoritmalar, algorithms, gevşeme, relaxation, görüntü işleme, image processing
Alıntı