Endüstriyel Çelik Bacaların Statik, Dinamik Ve Çap Hesabının Yapılarak Dizaynı Ve Projelendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Altıparmak, Oğuz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada iki önemli konu üzerinde teorik ve pratik yaklaşımlarda bulunularak dizayn, projelendirme, imalat, montaj ve işletme safhalarında minimum hatayla çalışan, stabil ve güvenli tasarımlar yapılabilmesi için ışık tutulmuştur.Birinci aşama; tam yanmanın olabilmesi için (aynı zamanda atık gazın içerdiği çevreyi kirleten bileşenlerin minimum olabilmesi için), gerekli olan vakumu sağlayan bacanın çap, yükseklik, izolasyon, bağlantı konstrüksüyonunun dizaynının yapılması, brülör-kazan-baca uyumunun sağlanması ve yakıt cinsi ile yapılan hesaplar sonucunda atık gazın içerdiği bileşenlerin ortaya çıkartılarak bu bileşenlerin bacaya yada atıldıktan sonra çevreye yapabileceği etkileri kestirerek dizayn öncesi önlemler alınmasıdır. İkinci aşama ise; birinci kısımda, kendi kendini taşıyabilir bir bacaya gelen rüzgar yükleri, fırtınalar ve depremler gibi doğal afetlerin etkileri, rezonans oluşumu ve malzeme yorulması, ovalleşme, çökme, burkulma, korozyon vs. etkiler dikkate alınarak güvenli çalışma için malzeme seçimi, sac kalınlığı, taşıyıcı plaka, cıvata ve temel donatı ile ilgili hesaplarının yapılmasıdır.İkinci kısımda ise oluşabilecek problemlerin yok edilmesi için çözümler aranmaktadır. Örneğin baca yangınları riski olan bacada konstrüksüyon şeklinin tespiti veya rezonansa uğrayan bacalarda sönümleme elemanının, helis stabilizerin kullanılması.
In this study, some sort of practical and theoretical approaches were tested upon these two important matters, and it lighted the way for providing stable and dependable designs together with a minimum error possibility in design, projecting, production, assembly and management phases. The first stage; is to provide the diameter, height, isolation, connection construction of the chimney ensuring the necessary vacuum for the complete combustion (also for the minimum proportion of the components which pollute the environment that are included in the waste gases, at the same time) and the adaptation of boiler-burner chimney, and to take the significant measures by estimating the possible effects of these components either to the chimney or after discharging by revealing the components which are contained in the waste gas as a result of the calculation made by the fuel type. The second stage is; in the first section, to make the necessary calculations as relating to the material selection, thickness of the stack shell, base plate, anchor bolts and concrete foundation for a dependable study by taking into consideration the influences of the natural disasters such as wind loads, storms and earthquakes, the formation of resonance and also material tiring, becoming oval, collapsing, spraining, corrosion etc. to be exposed by the chimney. And, in the second section, to seek for the solutions to remove the possible problems. For instance, determination of the construction shape in the chimney having a risk of chimney fires, helis stabilisers in the chimneys exposed to resonance.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Çelik Baca, Endüstriyel Baca, Steel Chimney, Endustrial Chimney
Alıntı