Atık Çamur Dezentegrasyon Yöntemlerinin Çamur Minimizasyonu Açısından Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Görgün, Erdem tr_TR
dc.contributor.author Yeşil, Emine tr_TR
dc.contributor.authorID 415190 tr_TR
dc.contributor.department Çevre Bilimleri ve Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Science and Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-10-10 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-09T13:19:40Z
dc.date.available 2015-04-09T13:19:40Z
dc.date.issued 2011-10-14 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, arıtma çamurlarına anaerobik stabilizasyon öncesi ultrasonik dezentegrasyon işlemi uygulayarak stabilizasyon sonucunda kalan çamurun miktarındaki azalmayı ve kalan çamurun özelliklerinde meydana gelen değişimi (TOK, ÇOK, KOİ, uçucu katı madde) incelemektir. Paşaköy biyolojik atıksu arıtma tesisi geridevir hattından alınan çamurda çeşitli dezentegrasyon işlemleri uygulanmıştır. Anaerobik stabilizasyon deneyleri için 100 mL hacimde, %80 amplitütte 30 dakikalık sonikasyon süreli ultrasonik dezentegrasyon yöntemi seçilmiştir. Anaerobik stabilizasyondan önce uygulanan ultrases dezentegrasyon yönteminin kalan çamurun özelliklerine olan etkisini incelemek amacıyla dezentegre edilmiş çamur numuneleri 0,5, 1, 2 ve 5 olmak üzere dört farklı F/M oranı için dezentegre edilmemiş çamur numuneleriyle 5 farklı yüzdede karıştırılmıştır. Santrifüj sonrasında süpernetantın sistemin başlangıcına geri devrettirilmesi durumundaki etkiyi görmek amacıyla, üst fazı farklı yüzdelerde (%10- %50) santrifüjlenmiş çamur numuneleri anaerobik stabilizasyon işlemine tabi tutulmuştur. Anaerobik çamur çürütme işlemi sonunda dezentegre olmuş çamur için F/M oranının 0,5 den 5’e çıkarılmasıyla, KOİ, uçucu katı madde ve katı madde ile çamurun organik madde içeriği azalmıştır ve TOK ve ÇOK giderim oranları artmıştır. Anaerobik çamur çürütme işleminde daha yüksek F/M oranlarında çalışıldığında daha yüksek miktarlarda çamur azalması elde edilebileceği sonucu çıkmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to investigate the effects of ultrasound on the amount of remaining sludge and to examine changes in the properties of the remaining sludge characteristics (COD, TOC, DOC, volatile solids removal) by implementing ultrasound sludge disintegration prior to the anaerobic digestion. Various disintegration methods are applied to the RAS. For anaerobic stabilization experiments, ultrasonic disintegration method under the conditions of 100 mL volume, 80% amplitude and 30 minute sonication time is selected. To examine The effect of ultrasound pretreatment before anaerobic digestion on the remaining sludge characteristics, has been studied for four different F/M ratios of 0.5, 1,2 and 5, and five different percentages of treated sludge mixed with un-treated sludge. Centrifuged sludge samples with upper phase at different rates (10%, 20%, 30% and 50%) were applied to anaerobic stabilization process to see the effect made by returned supernatant back to the beginning of the system after centrifugation.By increasing F/M from 0.5 to 5 According to experiment results, solid mass in the disintegrated sludge with ultrasonic disintegration process and volatile solids removal increased in proportion to non-disintegrated sludge. COD, TOC and DOC removal rates, volitale solids and solid substance increased by rising F/M rate from 0.5 to 5. The results also imply that higher F/M ratios should be applied to get higher sludge reduction from the anaerobic digestion applications. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/602
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Atık çamur tr_TR
dc.subject anaerobik stabilizasyon tr_TR
dc.subject dezentegrasyon tr_TR
dc.subject çamur minimizasyonu tr_TR
dc.subject Excess sludge en_US
dc.subject anaerobic treatment en_US
dc.subject disintegration en_US
dc.subject sludge minimization en_US
dc.title Atık Çamur Dezentegrasyon Yöntemlerinin Çamur Minimizasyonu Açısından Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Assessment Of Sludge Disintegration Methods For The Purpose Of Sludge Minimization en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12076.pdf
Boyut:
1.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama