Çift Tanklı Bir Sıvı Seviye Kontrol Sisteminin Gerçeklenmesi

dc.contributor.advisor Kurtulan, Salman tr_TR
dc.contributor.author Emekli, Ali Özgür tr_TR
dc.contributor.department Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Control and Otomation Engineering en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-12T12:54:38Z
dc.date.available 2015-06-12T12:54:38Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma, birbirine bağlı iki sıvı tankı üzerinde seviye kontrolü yapılması üzerinedir. Çalışmanın tüm aşamaları bir deney seti üzerinde uygulanmış, teorik yaklaşımların deneysel sonuçları elde edilmiştir. Her iki sistem için, öncelikle fizik yasalarından yararlanarak matematiksel modelleme yapılmıştır. Daha sonra Matematiksel modellerde kimi parametrelerin eldesi mümkün olamayabildiğinden, Sistem Tanıma metotlarının uygulanmasına geçilmiştir. Bu aşamada öncelikle her iki sistem için de geçiş analizi yapmış, sistemlerin basamak yanıtları kullanılarak sistem modelleri bulunmuştur. Elde edilen bu modellerin her bir sistem için yeterli düzeyde oldukları anlaşılmıştır. Buna rağmen Sistem Tanıma için bir uygulama örneği olması açısından Çift Tank Sistemi için En Küçük Kareler Yöntemi ile modelleme de yapılmıştır. Modelleme işlemlerinin ardından seviye kontrolü için kontrolör tasarımına geçilmiştir. Sisteme sırasıyla Aç-Kapa vd Oransal kontrol, en son ise Pıd kontrol uygulanmıştır. Bu aşamada sisteme öncelikle PID tipi kontrolör uygulanmıştır. PID parametreleri çeşitli metotlar kullanılarak hesaplanmış, bulunan çeşitli parametre grupları sistem üzerinde test edilerek sonuçlar kaydedilmiş ve yorumlanmıştır. İkinci aşamada ise sisteme Bulanık Kontrolör uygulanmıştır. Kontrolör tasarımı öncesinde Bulanık Mantık yapısı açıklanmıştır. Bulanık kontrolör önce 3x3=9 kural yapısında yazılmış, uygulamada istenilen hassaslıkta sonuç vermediği gözlendiğinden 5x5=25 kural şeklinde tasarıma geçilmiştir. Bulanık kontrolörün verdiği sonuçlar PID tipi kontrolör ile kıyaslanmıştır. Bulanık kontrolörün de ayarları iyi yapıldığında piyasa standardı diye tabir edilebilecek PID kontrolör kadar iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Çalışmadaki tüm sistem tanıma ve kontrol aşamaları Siemens S7-200 PLC cihazı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sistemle PLC arasında EM-235 Analog giriş-çıkış birimi kullanılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This study is about level control on a single tank and two connected liquid tanks. Every stage of the study were applied to the tank systems experiment set and so the experimental results of theorical approaches were obtained. First, for both of the systems (one tank and two tanks), mathematical models were obtained by using physical laws. In mathematical models, some of the parameters could not be found, so use of System Identification Methods became a need. In this stage, for both of the systems, first transient analysis were done, using the step responses the models were obtained. It was inspected that each of the models was good enough and verified. In spite of good verification, for two tanks system, System Identification using Least Squares Estimate was also applied as a forward example. The next stage after the modelling is designing the controllers for level control. First, On-Off and P type, at last PID type controller were applied to the system. The parameters were calculated using several methods, then tested on the system and the results were commented on. In the second stage, Fuzzy type controller was designed. Before designing, Fuzzy Logic Theory was explained. First, controller was programmed with 3x3=9 rules but the results were not good enough, so 5x5=25 rules were programmed. The results of the Fuzzy Controller were compared with the PID type controller’s. It was seen that when Fuzzy Controller had a right tuning, it resulted as good as PID controller. All of the experiments for the identification and the control stages of the system were became true using Siemens S7-200 Programmable Logic Controller (PLC). The system was connected to the PLC through EM 235 Analog input-output device. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4952
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tanklarda Seviye Kontrolü tr_TR
dc.subject Sistem Tanıma tr_TR
dc.subject PID tr_TR
dc.subject Bulanık Kontrol tr_TR
dc.subject Level Control on Tanks en_US
dc.subject System Identification en_US
dc.subject PID en_US
dc.subject Fuzzy Control en_US
dc.title Çift Tanklı Bir Sıvı Seviye Kontrol Sisteminin Gerçeklenmesi tr_TR
dc.title.alternative Realization Of A Level Control System With Two Liquid Tanks en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
126857.pdf
Boyut:
2.53 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama