Ergimiş Tuz Elektrolizinde Ortak Redüksiyon İle Titanyum Diborür Sentezi Ve Kaplama Parametrelerinin Optimizasyonu

dc.contributor.advisor Timur, İ. Servet tr_TR
dc.contributor.author Özkalafat, Perim tr_TR
dc.contributor.authorID 10026172 tr_TR
dc.contributor.department Üretim Metalurjisi tr_TR
dc.contributor.department Manufacturing en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-01-29 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-07T07:56:34Z
dc.date.available 2015-09-07T07:56:34Z
dc.date.issued 2014-01-30 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında, borür yapısının her iki bileşenini de iyonik formda içeren oksit esaslı, ergimiş tuz banyolarından her iki iyonun birbirinden bağımsız ve/veya paralel gerçekleşen elektrot reaksiyonları ile redüklenerek farklı bir yüzey üzerinde TiBx (x≥1) borür tabakası biriktirilmesi amaçlanmış; klasik kaplama teknolojilerine ekonomik ve çevresel açıdan alternatif sunmak ve hâlihazırda kullanılan halojenürlü ergimiş tuz banyolarına farklı bir bakış açısı getirilmesi arzulanmıştır. Elektroliz deneyleri, grafit pota içerisinde (anot) gerçekleştirilmiş, TiBx (x≥1)’ in farklı taban malzemeler üzerinde (katot) biriktirilmesine farklı akım yoğunluğu, süre, sıcaklık ve elektolit bileşiminin etkisi incelenerek gerçekleştirilmiştir. Elde edilen tabakaların faz analizleri X-Işınları Difraktometresi ile tespit edilmiş; kaplama morfolojisi ve kalınlığı taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile analiz edilmiştir. Yapılan mikrosertlik testleri ile borür tabakası kalınlığının 3000±200 HV gibi çok yüksek bir değere sahip olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar neticesinde, ucuz, basit, kararlı tuzlar kullanılarak düşük maliyet ile çevresel açıdan hiçbir gaz emisyonu ve katı atık barındırmayan ortak redüksiyon elektrokimyasal yöntemi ile farklı taban malzemeler üzerinde TiB2 tabakalarının biriktirilebildiği görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study is to investigate the codeposition TiBx (x≥1) synthesis at high temperatures from oxide based molten salts, containing both titanium and boron cations, with independent and/or parallel reduction reactions on different substrate materials. In experiments, electrochemical synthesis process has been performed in a graphite crucible (anode) containing environmentally friendly molten salts (electrolyte). TiB2 has been deposited on the substrates (cathode) in a wide range of current densities, temperatures, deposition time and electrolyte compositions. X-Ray diffraction method is used to characterize phase analysis of deposition; where coating morphology and thickness were analysed by scanning electron microscopy (SEM). Micro-indentation hardess tests showed that TiB2 coatings obtained on different substrates have high hardness values up to 3000±200 HV. With this electrochemical codeposition method of Ti and B, very high hardness coatings can be obtained without any gaseous emissions and solid wastes on different substrates. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9087
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ortak Redüksiyon tr_TR
dc.subject Ergimiş Tuz tr_TR
dc.subject Titanyum Diborür tr_TR
dc.subject Codeposition en_US
dc.subject Molten Salt en_US
dc.subject Titanyum Diborür en_US
dc.title Ergimiş Tuz Elektrolizinde Ortak Redüksiyon İle Titanyum Diborür Sentezi Ve Kaplama Parametrelerinin Optimizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Titanium Diboride Synthesis Via Codeposition From Molten Salts And Optimization Of Coating Parameters en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
14222.pdf
Boyut:
9.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama