Yarıaktif Taban İzolasyonlarının Deprem Etkisindeki Yapılara Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bulut, Yalçın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada iki serbestlik dereceli taban izolasyonlu bir yapıya pasif kontrol ile yarıaktif kontrol uygulaması yapılmıştır. Pasif kontrol uygulaması, yapıya taban izolasyonu seviyesinde eklenen lineer viskoz sönümleyiciler ile sağlanmıştır. Yarıaktif kontrol uygulaması ise yapıya taban izolasyonu seviyesinde eklenen MR sönümleyiciler ile sağlanmıştır. Yarıaktif kontrol uygulaması için pseudo-skyhook sürekli kontrol ve bang bang kontrol algoritmaları kullanılmıştır. 8 farklı yer hareketi etkisindeki yapı cevabı kullanılarak yarıaktif kontrol pasif kontrol ile karşılaştırılmıştır. Pasif kontrol uygulaması taban izolasyonu seviyesinde yer değiştirmeleri azaltarak izolatörü korurken üst katlardaki mutlak ivme ve relatif yer değiştirmeyi artırarak üst yapıyı olumsuz şekilde etkilemektedir. Yarıaktif kontrol uygulaması izolatör seviyesindeki yer değiştirmeyi azaltmakla birlikte, üst katlardaki relatif yer değiştirme ve mutlak ivmeyi azaltarak pasif kontrolden daha iyi performans göstermektedir
In this study passive and semi-active control techniques are applied to two-degree-of-freedom base isolated structure. Linear viscous damper has been added to structure at base isolation level for passive control technique. Semi-active control technique is applied by implementing MR fluid dampers at base isolation level of the structure. Pseudo-skyhook continues and bang bang control algorithms are used to semi-active control technique. Semi-active control technique is compared with passive control technique using the response of structure under eight different ground motions. Passive control technique protects isolator decreasing the displacement at base isolation floor and affects the structure negatively increasing the relative displacement and absolute acceleration of upper floor. Semi-active control technique protects the isolator decreasing the displacement at base isolation floor while it affects the structure positively decreasing also the relative displacement and the absolute acceleration of upper floor and semi-active control performs better than the passive control.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Yarıaktif Kontrol, Pasif Kontrol, MR (Magnetorheological) Sönümleyici, Semiactive Control, Passive Control, MR (Magnetorheological) Damper
Alıntı