Liman Planlamasında Matematiksel Yöntemler Ve Mersin Limanı Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kocagil, Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma ile yeni liman anlayışında ortaya çıkan, farklı sistemlerin beraber uyum içerisinde en verimli şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir takım matematiksel yöntemlere yer verilmiştir. Bunların arasında en çok üzerinde durulan Kuyruk Teorisi ve GERT şebeke modellemesi yöntemi liman tasarımında sıkça kullanılan yöntemlerdir. Her ikisi de problemin gerçek hayata benzer şekilde olasılıklı modellemesini yaparak gerçekçi sonuçlar bulmaya çalışır. Yöntemlerin sağlıklı sonuçlar verebilmesi, sağlıklı istatistiki verilerin varlığına bağlıdır. Bu verilerin sürekli güncellenerek periyodik olarak çalışmaların yenilenmesi, atılan adımların yeterliliğini ve ileriye yönelik açılımların yöntemleri hakkında fikirler verir. Yöntemler, Mersin Limanı için uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Çalışmalarda karşılaşılan en büyük zorluk ise daha sağlıklı sonuçlara varmayı engelleyen istatistiki verilerin yeterince kapsamlı olmamasıdır. Ancak yine de mevcut trafik yoğunluğu baz alınarak yapılan çalışmalarda limanın; ardiye sahası kısıtlaması, elleçleme ekipmanı yetersizliği, düzensiz yükleme-boşaltma programlaması, yapısal ve bürokratik sorunlar, yatırım eksiklikleri gibi sorunlar sonucu verim düşüklüğü ve zaman kayıpları ile karşılaştığı görülmektedir.
In this thesis numerous mathematical methods had been studied which are used to model to accomplish harmonising different systems effectively. Among them queueing theory and GERT network modelling are often used at port planning methods. Both of them try to modelise the problem as much as realisticly by using stochastic schemes. The validity of the outcomes of the methods depends on the reliability of the statistical data used. Periodical renewal of the studies by continuous revised data yields the efficiency of the progress made through the project and gives ideas over future enterprise. The methods had been applied on Port of Mersin and the results had been evaluated accordingly. Major complication encountered during the study has been the lack of detailed statistical data which prevents more reliable outcomes. However by refering the present traffic density, it is observed that the port suffers defficiency and significant loss of time due to storage capacity restrictions, lack of hadling equipment, improper loading – discharging planning, constitutional and regulational problems, prevention of sufficient investments.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
GERT, Kuyruk Teorisi, GERT, Queueing Theory
Alıntı