Hareket Bilinçli, Güvenilir Tasarsız Ağ Yönlendirme Protokolleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tüfekçioğlu, Fehime
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tasarsız ağların en büyük problemlerinden biri hareketliliğin yönlendirme üzerindeki olumsuz etkisidir. Düğümlerin hareketli olması, kurulan yolların sık sık bozulup tekrar kurulmasına, dolayısıyla gecikmelere ve paketlerin düşmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada tasarsız ağlarda yer alan sabit düğümleri de göz önüne alarak yönlendirmeyi bu düğümler üzerinden yapmaya çalışan yeni bir yönlendirme tekniği önerilmektedir. Bu teknik tasarsız ağlarda sıkça kullanılan AODV ve DSR protokollerine uygulanarak M-AODV ve M-DSR protokolleri gerçeklenmiştir. Orijinal protokoller ve önerilen protokoller NS 2 simülasyon aracıyla simüle edilerek performansları karşılaştırılmıştır. Sonuçlar önerilen protokollerin daha yüksek paket iletim oranına ve daha düşük uçtan uca gecikmeye sahip olduğunu, hareketlilikten daha az etkilendiğini ve yolların daha düşük olasılıkla bozulduğunu göstermektedir.
One of the major challenges of ad hoc networks is the negative effect of mobility on routing. Because of node mobility paths are broken and have to be rebuilt resulting in delays and packet drops. In this paper, we propose a routing technique which benefits that some nodes are fixed in the network. We applied the technique to AODV and DSR which are the two most commonly used ad hoc network protocols. Simulations are performed with ns-2 to compare the performance of the original AODV and DSR with the proposed protocols, M-AODV and M-DSR. The results show that the proposed protocols have higher packet delivery ratio, lower end-to-end delays and the paths are less probably broken.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Tasarsız ağlar, Hareketlilik, Gezginlik, Tasarsız Ağ Yönlendirme Protokolleri, Ad hoc Networks, Mobility, Ad hoc Routing Protocols
Alıntı