Mimari Tasarım Aracı Olarak Diyagram

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yardımcı, Baran
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tez kapsamında ilk olarak diyagramın tanımı üzerinden kullanım yöntemleri irdelenmekte ve yakın dönemi içeren tarihsel gelisimi ortaya konulmaktadır. Tezin üçüncü bölümünde, enformasyon teknolojilerinin gelisimi tasarım yöntembilimi ve tasarım araçları üzerinden degerlendirilmis ve bu degerlendirme üzerinden üretken sistem modelleri olarak yakın dönemi kapsayan çalısmalar irdelenmistir. Olusturulan tablolar ile bu çalısmaların diyagramı ele alıs biçimleri karsılastırılmıs, ortak yönleri ile farklılasan uygulama biçimleri kıyaslanmıstır. Bu üç bölümde yapılan arastırmalar, elde edilen bilgiler ve olusturulan tablolar aracılıgıyla, sonuç bölümünde, diyagramın günümüzde mimari bir tasarım aracı olarak kullanımına ve gelecekteki potansiyellerine yönelik öngörülerde bulunulmustur.
In the scope of the thesis, firstly, the utilization of the diagrams through its definitions are examined and the evolution of diagrams, including the recent developments, has been described. On the third part of the thesis, the development of information technologies is evaluated through design epistemology and design tools and the recent studies on generative system models are investigated. Consecutively, various techniques to approach diagrams in these studies are compared and their common and differing aspects are discussed. Foresights on the present utilization and future potentials of diagrams have been put forward on the last part of the study, based on the research and the analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
diyagram, diyagram mimarlığı, açıklayıcı diyagram, üretken, diagram, diagram architecture, explanatory diagram, generative diagram
Alıntı