Renkli Petri Ağlarında Erişilebilirlik Ağacı Ve P Değişmezleri Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yorulmaz, Serkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ayrık olaylı ve eş zamanlı sistemleri modellemede ve analiz etmede kullanılan Petri Ağlarının gelişmiş bir tipi olan Renkli Petri Ağı ele alınmıştır. Renkli Petri Ağlarının temelini oluşturan Klasik Petri Ağları anlatılmış ve sonrasında da Renkli Petri Ağlarının matematiksel modeli verilmiştir. Bu model üzerinden ağın davranışını gösteren erişilebilirlik ağacı ve P değişmezleri analizleri yapılmıştır. Erişilebilirlik ağacı analizi için kurulan algoritma üzerinden ve P değişmezleri için Martinez Silva algoritması üzerinden bilgisayar programları geliştirilmiştir. Geliştirilen programların zaman performansları ölçülmüştür. Klasik Petri Ağları’nda birçok yer ve geçiş ile modellenecek olan bir sistem, Renkli Petri Ağları’nda renkler sayesinde daha az yer ve geçişle modellenebilir. Renkli Petri Ağları ile fiziksel bir sistemin çalışması, bir yazılım veya bir kontrolörün tasarımı analiz edilebilinir.
In this study, Colored Petri Net which is an advanced model of Petri Nets is analysed. It is used to model discrete event and concurrent systems. Classical Petri Net which is the base of Colored Petri Nets is explained and then the mathematical model of Colored Petri Nets is given. Based on this model, the analysis of reachability tree which shows the behavior of Petri Net and the analysis of P invariants are prepared. Computer programs are developed for reachability tree over formed algorithm and for P invariants over Martinez Silva algorithm. Time performances of these programs are measured. System, with many places and transitions, modelled by Classical Petri Nets, can be modelled by Colored Petri Nets with less places and transitions by courtesy of colors. With Colored Petri Nets, working behavioral of physical system, software and controller design can be analys.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Renkli Petri Ağları, Erişilebilirlik Ağacı, P değişmezleri, Petri Ağları, Ayrık olaylı sistemler, Colored Petri Nets, Reachability Tree, P Invariants, Petri Nets, Discrete event systems
Alıntı